Informator o szkołach ponadpodstawowych

0
566

Ponad 2 tysiące uczennic i uczniów kończy niebawem edukację w gdyńskich szkołach podstawowych.

 

Ósmoklasiści, którzy muszą zdecydować, w jakiej szkole ponadpodstawowej chcą kontynuować naukę, mogli już uczestniczyć w Gdyńskiej Giełdzie Szkół oraz Gdyńskiej Giełdzie Zawodów. Oba wydarzenia odbyły się online. Teraz uczniowie mają jeszcze do dyspozycji 82-stronicowy informator zawierający ofertę edukacyjną gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że uczniowie mogą wybrać dowolną szkołę średnią zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. W sumie mogą wskazać 3 szkoły, a w nich nieograniczoną liczbę oddziałów.

W informatorze znajdują się charakterystyki placówek – to nie tylko informacje o profilach klas, ale i o dotychczasowych osiągnięciach ich uczniów czy aktywnościach pozalekcyjnych. Są tam również informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przeliczania ocen na punkty czy też osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowa różnorodna oferta szkół została wzbogacona o:

  • informacje dotyczące wsparcia doradcy zawodowego – jest ono realizowane przez doradców zawodowych z poradni psychologicznych, Powiatowego Urzędu Pracy i Fundacji Gospodarczej. To kompendium wiedzy o rozwijaniu zasobów i kompetencji interpersonalnych, ofercie edukacyjnej, zawodów i lokalnego rynku pracy oraz planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych;
  • działania Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferującego doradztwo, szkolenia, projekty, wydarzenia pomocne przy wyborze dalszej ścieżki edukacji a w przyszłości kariery;
  • projekty realizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, których celem jest wsparcie uczniów w rozwoju, możliwość odbycia stażu i praktyki zawodowej, uczestnictwa w szkoleniach certyfikowanych;
  • informacje o działaniach Centrum Nauki Experyment, gdzie poza możliwością odbycia wolontariatu oraz wzięcia udziału w organizacji wydarzeń, takich jak m.in. NaukoweLove czy Noc Naukowców, można również reprezentować centrum podczas pikników i festynów naukowych, a także wspierać codzienne działania instytucji. To także miejsce, gdzie uczniowie mogą ułatwić sobie naukę przed egzaminem, korzystając z Facebooka oraz YouTube’a CNE, pod hasłem #zdalnyexperyment.

Informator o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych – rozmiar: 10657kb

Oprac. Amelia Bielska