Gdyński Dialog o Klimacie 🗓

0
703

21 stycznia odbędzie się drugi z pięciu etapów panelu konsultacyjnego #GdyńskiDialogOKlimacie.

 

Celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu i pomogą się do nich lepiej przygotować. W ramach narady społecznej odbędą się trzy spotkania online.

Wprowadzenie merytoryczne pierwszego spotkania (21.01) będzie transmitowane na żywo i dostępne do obejrzenia dla wszystkich zainteresowanych. To okazja do przysłuchania się wystąpieniom dotyczącym zmiany klimatu i jej lokalnemu kontekstowi. Link do spotkania opublikowany będzie w wydarzeniu oraz w profilu Laboratorium Innowacji Społecznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA
• Narada społeczna: cel i zasady – Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych
• Inauguracja spotkania – Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji
• Czym jest adaptacja do zmiany klimatu? – Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy i klimatolog, ekspert @Nauka o klimacie
• Najbardziej priorytetowe i problematyczne obszary i działania prowadzone przez Urząd Miasta Gdyni – Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdynia
• Najważniejsze wnioski z badania postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni wobec adaptacji do zmiany klimatu – Joanna Krukowska, kierowniczka i koordynatorka merytoryczna programu UrbanLab Gdynia

Po wprowadzeniu do narady społecznej odbędzie się praca w podzespołach, w której udział wezmą przedstawiciele podmiotów reprezentujących grupy mieszkańców, którzy zgłosili się w otwartym naborze. Skupią się na poszukiwaniu rozwiązań dla wyzwań związanych z gospodarowaniem wodą, zielenią w mieście oraz obniżania emisji CO2 i pyłów. Podczas spotkań sformułowane zostaną także propozycje tematu lub tematów wymagających pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji. Więcej informacji o #GdyńskiDialogOKlimacie: gdynia.pl/oklimacie

Oprac. Amelia Bielska

Scheduled miasto