Gdynia w żółtej strefie

0
1873

Ministerstwo Zdrowia objęło Gdynię żółtą strefą epidemii koronowirusa. W związku z tym mieszkańców i przebywające w mieście osoby obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Od soboty, 3 października Gdynia zostanie objęta żółtą strefą epidemii koronawirusa.

  • Obowiązuje zakrywanie ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego,
    miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  • Obowiązuje limit uczestników zgromadzeń. Wynosi on 150 osób. Z kolei imprezy rodzinne i innego rodzaju spotkania (np. wesela) mogą liczyć maksymalnie 100 osób. Widownie, takie jak kina, teatry czy obiekty sportowe będą mogły być wypełnione w 25% pojemności. W wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni może uczestniczyć do 100 osób.
  • W obiektach takich jak parki rozrywki (wesołe miasteczka) na przestrzeni 10m2 może znajdować się nie więcej niż 1 osoba. Dla siłowni oraz klubów fitness obszar ten wynosi na 7 m2 powierzchni na 1 osobę, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).
  • W lokalach gastronomicznych limit klientów wynosi 1 osoba na 4 m2. Nie zmieniają się zasady funkcjonowania transportu publicznego, handlu, salonów fryzjerskich, hoteli, aquaparków i basenów.

Zwolnienie z zakrywania nosa i ust możliwe jest tylko dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz z trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Oznaczenie danego regionu jako strefy żółtej lub czerwonej odbywa się na podstawie analizy dynamiki wzrostów zakażeń z ostatnich 14 dni. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, jeśli na danym terenie odnotowano między 6 a 12 nowych zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, zostaje on objęty strefą żółtą. Natomiast jeżeli nowych zachorowań jest powyżej 12 na 10 tysięcy mieszkańców, wówczas objęty zostaje strefą czerwoną.

Oprac. Paweł Musiał