Gdynia protestowała

0
332

W niedzielę wieczorem w całym kraju odbyły się demonstracje poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej.

Wiece poparcia obecności Polski w UE odbyły się wczoraj w około 100 miastach Polski. Gdynianie zebrali się o 18.00 na skwerze Kościuszki. Wśród zebranych na wiecu „Polska zostaje w Unii Europejskiej” byli obecni przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców i władz miasta. Protestowało około 2.000 osób.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Oprac. Mateusz Kalinowski