Fundusz Sąsiedzki

0
1092

Macie pomysł na działanie na rzecz sąsiedztwa i sąsiadów? Mieszkacie na obszarze rewitalizowanym? Macie czas do 16 marca.

Fundusz Sąsiedzki to wparcie finansowe, które może otrzymać grupa sąsiadów lub pojedynczy mieszkaniec lub mieszkanka  (powyżej 13. roku życia) na realizację oddolnej inicjatywy. Najważniejsze jest, by pomysły wspierały proces rewitalizacji poprzez integrację mieszkańców, budowanie lokalnej tożsamości i więzi społecznych.

Wdrażany na 5 rewitalizowanych podobszarach: zachodnia część byłej dzielnicy Witomino-Radiostacja, część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza, osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego, rejon tzw. Meksyku i część dzielnicy Babie Doły – rejon ulicy Rybaków.

Kategorie projektów:

– przestrzeń publiczna w zakresie służącym lokalnej społeczności, w tym np. montaż stojaków rowerowych, organizacja trawników, nasadzeń zieleni;

– wydarzenia kulturalne na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w tym np. organizacja koncertów, wystaw, wydarzeń okolicznościowych;

– edukacja na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w tym m.in. organizacja warsztatów i szkoleń;

– ekologia na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w tym m.in. organizacja szkoleń i zajęć edukacyjnych;

– aktywności sportowe na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w tym m.in. organizacja zawodów, rozgrywek, pokazów i szkoleń;

– spotkania integracyjne z określonym motywem przewodnim na rzecz i z udziałem mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w tym m.in. organizacja rocznic, świąt, wspólnych hobby.

Udział w inicjatywie musi być bezpłatny dla uczestników i uczestniczek. Pomysł musi zostać zrealizowany na ogólnodostępnym terenie lub na terenie prywatnym – za zgodą właściciela lub właścicielki terenu na jego udostępnienie przez cały czas trwania inicjatywy. Realizacja Waszych koncepcji powinna zakończyć się do 6 grudnia 2020 roku.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inicjatyw w 2020 roku wynosi 43 334 zł. Do wykorzystania na poszczególnych podobszarach rewitalizacji jest: 13 334 zł na Witominie Radiostacji, 10 000 zł na Oksywiu, około 6 667 zł dla osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, około 6 667 zł dla Babich Dołów (rejon ulicy Rybaków) oraz około 6 667 zł dla tzw. Meksyku. Więcej na: www.lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki

Operatorem Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa” jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

Oprac. Paweł Musiał