Estetyka przestrzeni publicznej

0
1112

Debata krajobrazowa wczoraj i dziś czyli Gdynia od początku walczy o estetykę przestrzeni publicznej.

W jednym z ostatnich numerów “Ratusza – informatora Rady i Prezydenta Gdyni”, można było znaleźć artykuł, który informował o zbliżających się konsultacjach społecznych na temat uchwały krajobrazowej. Czytamy w nim, że Gdynia jest gotowa na uporządkowanie przestrzeni reklamowe. Projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej, po szeregu uzgodnień jest już gotowy (…) i trafi do publicznego wglądu. Przez kilka tygodni będzie można zgłaszać do niego uwagi, a po procesie konsultacji gotową uchwałą zajmą się radni.

Uchwała, która zmieni jakość przestrzeni publicznej w Gdyni i uporządkuje reklamowy nieład, jest już blisko. Przez ostatnie tygodnie miasto dokonało niezbędnych ustaleń z innymi organami, po których projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej jest gotowy do zaprezentowania mieszkańcom. (…) To jeden z kluczowych etapów wdrażania uchwały krajobrazowej ,,w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. (…) Po rozpatrzeniu złożonych uwag kolejnym krokiem będzie poddanie projektu pod głosowanie Radzie Miasta Gdyni. Najprawdopodobniej zastąpi to na początku przyszłego 2021 roku.

Uchwała krajobrazowa nie jest jedynym przedsięwzięciem Gdyni, które prowadzi do porządku w przestrzeni publicznej. Niedawno Urząd Miasta Gdyni wydał książeczkę pt.: ,,Od strony ulicy. Poradnik dobrych praktyk dla śródmieścia Gdyni”. Publikacja przybliża normy estetyczne, które powinny być wdrażane w przestrzeni naszego miasta. Wersja pdf broszurki dostępna jest pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,8081/od-strony-ulicy-poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,536402.

Jednak sprawa porządku w przestrzeni publicznej Gdyni, jest poruszany praktycznie od początku jej istnienia. Gazeta Gdańska z dnia 26 marca 1927 roku informowała o sprawie w artykule pt.: ,,Szyldy czy nagrobki”. W mieście naszym niestety rozpowszechniła się wstrętna mania, w innych miastach bardzo tępiona: to mania stawiania na każdym miejscu i wszędzie szyldów różnego rodzaju, mniej lub bardziej estetycznych. Magistrat wprawdzie wprowadził podatek od szyldów, ten jednak jakoś nie pomógł. Gdzie nie przejdzie człowiek, wszędzie stoi jakaś tablica, wyglądająca jakby nagrobek na grobie gminnym. Urząd budowlany powinien zająć się tą sprawą i ograniczyć wywieszanie szyldów firmowych choćby w tym kierunku, żeby zastosowano się do pewnych form estetycznych.
Tak więc idąc za radą naszych przodków, zachęcam do porządkowania ładu przestrzennego w Gdyni.

Oprac. Paweł Kurski

 

Korzystałem z następujących źródeł:
1. Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni nr. 1429 30.10 – 05.11.2020 r.;
2. ,,Polski Cud nad Bałtykiem” – Małgorzata Sokołowska.