Egzamin ósmoklasisty

0
808

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na stronie internetowej przykładowe arkusze egzaminu.

Test obejmie wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII i po raz pierwszy  zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie będą zdawać język polski, matematykę oraz jeden język obcym do wyboru (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). W roku 2021/2022 dojdzie jeszcze jeden przedmiot do wyboru o którym zadecyduje uczeń (chemia, biologia, fizyka, geografia lub historia).

Więcej na stronie www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Oprac. Paweł Musiał