Dziesięciu wspaniałych

0
649

Dziesięcioro gdyńskich nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowego. To awans zawodowy, który potwierdza ich mistrzostwo pedagogiczne oraz sprawia, że ich uczniowie są w najlepszych rękach.

Edukują i pomagają uczniom poszerzać horyzonty, dbają o rozwój intelektualny najmłodszych gdynian. Są przewodnikami, opiekunami, innowatorami i sami nigdy nie przestają się uczyć. Tak w kilku słowach można opisać gdyńskich nauczycieli, którzy odebrali z rąk wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wręczył awanse 10 gdyńskim nauczycielkom, które w sesji zimowej zdały egzamin. Oto ich lista:

  • Karolina Abramowicz – Styn – Szkoła Podstawowa nr 40,
  • Beata Hen – Szkoła Podstawowa nr 35,
  • Emilia Radomska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
  • Ewelina Kranas – Siłkowska – Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka”,
  • Monika Knut – Przedszkole nr 22,
  • Weronika Skwierawska – Przedszkole nr 23,
  • Dorota Bielawska – Przedszkole nr 35 „Pod Żaglami”,
  • Sylwia Tarała – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
  • Agnieszka Gutowska – Szkoła Podstawowa nr 48,
  • Dagmara Czarnecka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2.

Jak uzyskuje się awans w edukacji?

W gdyńskiej zimowej sesji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyło ponad 10 nauczycieli. Zdawali oni swój egzamin przed komisją w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Aby do niego przystąpić, każdy z nich musiał spełnić wiele ściśle określonych warunków. Między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje, odbyć staż z oceną pozytywną i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzili: przedstawiciel Wydziału Edukacji, przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przedstawiciel wskazanego związku zawodowego (na wniosek nauczyciela).

Podczas egzaminu każdy z nauczycieli musiał zaprezentować swój dorobek zawodowy i odpowiedzieć na pytania członków komisji. Awans zawodowy, począwszy od stażysty przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego aż po stopień nauczyciela dyplomowanego, oznacza ciągły i efektywny rozwój nauczyciela i mnóstwo korzyści dla uczniów, np. w postaci nowych metod i technik kształcenia oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w szkole. To dobra motywacja do dalszych działań na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie nieustannego wznoszenia gdyńskiej edukacji na jeszcze wyższy poziom.

Oprac. Mateusz Kalinowski