Dołącz do Rady ds. BO

0
449

Masz pomysł, jak zmienić gdyński Budżet Obywatelski na lepsze? Weź sprawy we własne ręce i dołącz do Rady ds. BO!

Nabór do nowej, dwuletniej kadencji właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy oraz przedstawiciele rad dzielnic mogą nadsyłać zgłoszenia do Laboratorium Innowacji Społecznych do 28 kwietnia.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza prezydentowi miasta w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Do jej zadań należy m.in. wsparcie weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji. Najbliższa kadencja będzie czwartą w historii tego procesu w Gdyni.

Kadencja Rady ds. BO trwa dwa lata. Tworzą ją: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.

Mieszkańcy oraz radni dzielnic, którzy chcą wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do 28 kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu/zdjęcia) na adres bo@gdynia.pl.

Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w połowie kwietnia. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powołanie nowej rady i jej pierwsze posiedzenie planowane jest pod koniec maja.

Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. BO: [ TUTAJ ].

Oprac. Małgorzata Trasna