Czy żłobki i przedszkola będą otwarte?

0
820

W środę Polacy dowiedzieli się z ust premiera Mateusza Morawieckiego, że rząd naszego państwa zezwoli na uruchomienie żłobków i przedszkoli od 6 maja.

Ostateczną decyzję mają podjąć samorządy i jednostki zarządzające placówkami. Niestety do dziś nie są znane szczegółowe wytyczne, którymi należy się kierować przy rozstrzyganiu tej sprawy, ani też zasady, na jakich mają działać placówki po otwarciu. Miasto Gdynia przeprowadziło drobiazgową analizę potrzeb rodziców w tym zakresie a Prezydent Wojciech Szczurek uznał, że decyzja może zostać podjęta dopiero, gdy poznamy przepisy regulujące te kwestie.

Nie ma precyzyjnych wytycznych co do kształtu wymaganego reżimu sanitarnego np. w zakresie noszenia masek i używania środków ochrony osobistej, dezynfekcji osób i przestrzeni, uruchamiania kuchni i sposobu wydawania posiłków, liczebności grup czy niezbędnego wyposażenia. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, ich rodzinom, a także personelowi, wymaga przygotowań przeprowadzonych w sposób perfekcyjnie dokładny. O dokładności nie może być mowy, gdy brak jest założeń.

Dyrektorzy i pracownicy jednostek gminnych kontaktowali się bezpośrednio z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli i pytając ich, czy chcą i potrzebują, by ich pociechy wróciły do placówek od 6 maja. – Dane z przedszkoli dotyczą 5845 dzieci. Udało nam się zdobyć deklaracje na tak lub na nie od ponad 96,5% zainteresowanych. Z tego 81,14% rodziców zadeklarowało, że nie zamierza wysyłać dziecka do przedszkola, nawet jeśli zostanie ono uruchomione, a 15,4% chciałoby skorzystać z opieki przedszkolnej już od 6 maja. Podobne pytanie zadaliśmy rodzicom dzieci żłobkowych. W tym przypadku stanowcze decyzje podjęło mniej rodziców, bo 83%, w tym 45% oświadczyło, że nie zamierza w najbliższym czasie oddawać swojego dziecka pod opiekę żłobka – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Inna sytuacja jest w przedszkolach niepublicznych, gdzie w kilkunastu sprawdzonych przez nas jednostkach ogłoszono, że 6 maja będą przygotowani do otwarcia.

Władze miasta liczą, że w poniedziałek, 4 maja, treść wytycznych zapowiadanych przez ministrów będzie już znana. Wówczas zapadnie decyzja, czy, kiedy oraz w jakim trybie zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Mieszkańcy zostaną o niej niezwłocznie poinformowani.

Oprac. Paweł Musiał