Czy Gdynia OdNowa otrzyma nagrodę?

0
95

Gdynia OdNowa – proces rewitalizacji sześciu podobszarów w Gdyni ma szansę na nagrodę w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Plebiscyt organizowany przez Polską Agencję Prasową rozpoczął się w środę, 24 listopada.

Do tegorocznej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” zgłoszono 158 przedsięwzięć. Każde z nich to inwestycja samorządowa, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wśród ośmiu pomorskich przedsięwzięć nominowanych do nagrody jest Gdynia OdNowa: proces rewitalizacji sześciu podobszarów w Gdyni.

Prowadzona od roku 2017 rewitalizacja obejmuje rejon ulic Zamenhofa–Opata Hackiego w Chyloni, osiedle Meksyk w tej samej dzielnicy, fragmenty dzielnic Oksywie i Babie Doły, zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach. Działania w trzech miejscach – ZOH, Oksywie i Witomino – są realizowane z wykorzystaniem środków unijnych, na trzech pozostałych w oparciu o budżet samorządu. Dla każdego z nich, w dialogu z mieszkańcami, opracowano katalog różnych działań zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych. Łącznie to 65 przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.

Gdyńską rewitalizację zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i społecznym koordynuje Laboratorium Innowacji Społecznych, ale proces prowadzony jest w szerokiej koalicji wydziałów Urzędu Miasta, miejskich jednostek i organizacji pozarządowych. W partnerstwie z tymi ostatnimi toczą się działania społeczne, wspierające dzieci, młodzież, opiekunów i całe rodziny. Wiele z tych aktywności odbywa się w centrach społecznych, we wspomnianych wyżej Przystaniach.

Głosy na projekt „rewitalizacja: Gdynia OdNowa” można oddawać na stronie https://europapnews.pap.pl/poll/1

Plebiscyt trwa do końca roku. Laureatów poznamy po Nowym Roku.

 

Oprac. Mateusz Kalinowski