Cisowa: przeniesienie środków

0
375

We wtorek, 11 stycznia odbyła się XXIII sesja Rady Dzielnicy Cisowa. Sesję przeprowadzono w trybie zdalnym. W obradach, które poprowadził Łukasz Cichowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy, uczestniczyło siedmioro radnych dzielnicy.

Podczas sesji podjęta została uchwała w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych z zadań, które zostały zrealizowane w minionym roku tylko częściowo, i tak dotyczyło to zakupu i montażu stacji naprawy rowerów, która pojawi się na wiosnę przy stacji SKM Gdynia Cisowa oraz kostek wiedzy, które zostaną zainstalowane się przy Strudze Cisowskiej. Ponadto zaoszczędzone na jednym zadaniu środki finansowe przeniesione zostały na dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego, który realizowany będzie w 2022 roku przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 31.

Głównym tematem sesji było omówienie przy udziale Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta ds. jakości życia, tematu powstania przychodni w dzielnicy Cisowa, który poinformował, że w budynku dawnego zespołu szkół ekologicznych, gdzie funkcjonuje już przedszkole i żłobek, a docelowo będzie jeszcze biblioteka i przystań sąsiedzka, od samego początku była również uwzględniona powierzchnia 350 m2 na zagospodarowanie jej podstawowymi usługami medycznymi dla mieszkańców dzielnicy Cisowa. Do tej pory, na przestrzeni ostatnich dwóch lat Urząd Miasta przeprowadził kilka postępowań przetargowych, które zakończyły się brakiem złożonych ofert. Nadal jednak prowadzone są rozmowy z różnymi podmiotami, które byłyby zainteresowane prowadzeniem usług przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, ale również specjalistycznej.

W dalszej części obrad radni dzielnicy zapoznali się ze zmianami w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, takimi jak:

– przesunięcie terminu głosowania na wrzesień 2022r. , co uzasadnione jest coraz większą z roku na rok liczbą składanych projektów, a co za tym idzie potrzeba więcej czasu na ich weryfikację;
– zwiększenie kosztów realizacji z 10.000 zł na 15.000 zł -w przypadku projektów małych dzielnicowych;
– zmiana zakresu projektów miejskich, gdzie możliwe będzie składanie projektów wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”, ale tym razem wśród możliwości KBO będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście, czyli „błękitno-zieloną” infrastrukturę.

Termin kolejnej sesji wyznaczono na środę 16 lutego 2022 roku.

Opracowała: Joanna Statuch, Biuro ds. Dzielnic