Chylonia: Prace na osiedlu Meksyk

0
565

Każdego dnia mieszkańcu osiedla Meksyk na Chyloni widzą postępy prac podczas przebudowy ich najbliższej okolicy.

Między torami kolejowymi a ul. Hutniczą obowiązuje zmieniona organizacja ruchu – na placu budowy wykonawca prac prowadzi tu roboty drogowe, sanitarne i elektryczne.

Przebudowa przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk trwa od końca maja tego roku. Szeroko zakrojona inwestycja prowadzona w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zakończy się w przyszłym roku. W jej ramach powstanie nowa droga – równoległa do ul. Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. W planach jest przebudowa południowej części ul. Orzechowej oraz zagospodarowanie terenu przy stacji Gdynia Chylonia. Powstaną parkingi, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne, przebudowane zostaną wodociągi i sieć gazowe.

Teren placu budowy dla pierwszego etapu prac jest ogrodzony, a na osiedlu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu – o czym informuje stosowne oznakowanie. Od 12 lipca ul. Orzechowa – na odcinku od ul. Hutniczej do torów SKM – jest zamknięta dla pieszych i samochodów. Nie ma możliwości parkowania aut na placu między torami a ul. Hutniczą. Dojście i przejazd na tym odcinku – ulicami Nowodworskiego lub Palmową.

Obecnie w ramach prac prowadzonych w obrębie parkingów przy stacji SKM Gdynia Chylonia trwa rozbieranie płyt drogowych, prowadzone są prace ziemne, trwa budowa nawierzchni miejsc parkingowych oraz odhumusowanie pod nawierzchnię jezdni nowej drogi.

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w obrębie parkingów oraz wodociągu przy ul. Nowodworskiego. W najbliższym czasie zacznie się przełączanie odbiorców do wodociągu przy ul Orzechowej. Obecnie trwa układanie kabli oświetleniowych w obrębie parkingów.

Mieszkańców osiedla Meksyk, który chcieliby porozmawiać o inwestycji, zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Innowacji Społecznych:
– tel. 58 727 39 04 (Dział Inwestycji)
– mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

Oprac. Paweł Musiał