Chwarzno-Wiczlino: konsultacje zamierzeń inwestycyjno-remontowych

0
780

Rada Dzielnicy Chawarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023, które odbywać się będą zdalnie od dnia 1 lutego.

 

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. 1 lutego zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Chwarzna-Wiczlina. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres: rada.chwarzno@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino podjęła w dniu 25.06.2020 r. uchwałę nr XIII/20/2020 w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno- remontowychwg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019-2023:

1. Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Centrum (ul. Kamrowskiego, Deszczowa, Polkowskiego).
2. Budowa oświetlenia- rejon Wiczlino Niemotowo (ul. Kmicica).
3. Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych (rejon Dębowa Góra oraz ulice Chwarznieńska – Wiczlińska).
4. Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez dobudowę oświetlenia (rejon Wiczlino, ul. Śnieżna / Gradowa).
5. Budowa oświetlenia – rejon Dębowa Góra.
6. Utwardzenie dróg lokalnych – rejon ul. Porożyńskiego.
7. Utwardzenie dróg lokalnych- rejon Wiczlino Wieś (rejon ul. Śliskiej).
8. Utwardzenie dróg lokalnych- rejon Nowe Chwarzno (ul. Aresa).
9. Rewitalizacja miejsca spotkań- Nowe Chwarzno- rejon ul. Amona.

Oprac. Amelia Bielska