BlackBox 3C No54 🗓

0
737

Nie masz pomy­słu, jak spędzić niedzielę? Może spróbujesz czegoś nowego? Mamy dla Ciebie propozycję!

Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pami. Nie wiesz, co to jest larp? Mówiąc najprościej, to aktywność na pograniczu gry i sztuki, pole­ga­jąca na reali­za­cji zadań i celów poprzez wcie­la­niu się w role oraz na wspól­nym two­rze­niu i prze­ży­wa­niu opo­wie­ści, podob­nie jak w impro­wi­zo­wa­nym teatrze. Tak, dobrze Ci się wydaje. Gra miejska, escape room, popularna „mafia”, w którą chyba każdy grał, jadąc pociągiem na szkolną wycieczkę, to też pewnego rodzaju larp.
http://bb3c.pl/co-to-jest-larp/

Spo­tka­nia skła­dają się z dwóch części. Najpierw Rozgrzewka: to krótki, kilkunastominutowy wstęp dla wszyst­kich, któ­rzy z lar­pami sty­kają się po raz pierw­szy. Kilka słów o tym, co to za forma roz­rywki, jak grać i dla­czego warto jej spróbować… i gramy!

Więcej informacji: http://bb3c.pl/blackbox/blackbox-no-54-golden-cobra/

Miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych Al.Zwycięstwa 96/98 (PPNT), start o godzinie 18:00. Wstęp na wydarzenie jest BEZPŁATNY.

Oprac. Joanna Winiarek

Scheduled lifehacki