Babie Doły: zaproszenie na konsultacje 🗓

0
1072

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza mieszkańców na zdalne konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. 26 września 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Babich Dołów na stronie [ TUTAJ ] oraz w serwisie dzielnicowym www.gdynia.pl/dzielnice. Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres: rada.babiedoly@gdynia.pl do dnia 3 października.

Rada dzielnicy Babie Doły przyjęła w dniu 31.08.2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjno-remontowych w latach 2019-2023 według wskazanego priorytetu:

1. Ułożenie kostki brukowej w drodze wewnętrznej przy bloku – ulica Ikara 14 wraz z podwyższeniem oraz oczyszczeniem studzienki i kratki deszczowej na w/w odcinku drogi.
2. Dofinansowanie oświetlenia wewnętrznego hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni.
3. Uzupełnienie płyt YOMB w drodze – ulicy Rybaków.
4. Oświetlenie chodników:
a) przy plebanii między ul. Zieloną i Rybaków;
b) przy ul. Zielonej, od końcowej pętli autobusowej linii 109- 209 do Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni.
5.Wycinka krzewów między ul. Rybaków a koroną klifu – rejon posesji nr 32, 34 i 36 oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przy ul. Ikara.
6.Doprowadzenie wody i prądu do leśnej polany przy ul. Rybaków oraz jej oświetlenie i monitoring.
7.Nasadzenie kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach: Zielonej, Ikara, Dedala i Rybaków.
8.Iluminacja na terenie dzielnicy Babie Doły w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Oprac. Łukasz Strzałkowski

Scheduled Babie Doły dzielnica