Babie Doły i Pogórze: zmieniła się sytuacja na liście projektów małych

0
1186

Szczegółowa analiza wyników głosowania BO2020 wykazała, że niewielka część głosów (1,3% ogółu) została oddana w niezgodnie z regulaminem z powodu luki w systemie do głosowania.

Wpłynęło to nieznacznie na wyniki, w szczególności w dwóch dzielnicach – Babich Dołach i Pogórzu zmieniła się sytuacja na liście projektów małych.

Wykryta luka dawała w szczególnych przypadkach możliwość kilkukrotnego wejścia do systemu i głosowania na kolejne projekty. W ten sposób zagłosowało 365 mieszkańców, spośród blisko 29 tysięcy wszystkich głosujących. Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z Asseco Data Systems wypracowało rozwiązanie, które w sposób najbardziej skuteczny eliminuje następstwa niewłaściwego działania systemu. Polega ono na uwzględnieniu w wynikach jedynie pierwszego głosowania mieszkańca oraz odrzucenie głosów oddanych podczas pozostałych wejść, które – w przypadku braku luki – byłyby po prostu niemożliwe.

Po ponownym przeliczeniu głosów, zmienia się sytuacja na POGÓRZU: Projekt „Teatrzyki i planszówki w bibliotece” – uznany przez system jako zwycięski – traci ten status, a jego miejsce zajmuje projekt „Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną”.

Zmiana dotyczy także BABICH DOŁÓW: Projekty „Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku” oraz „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów” osiągają taką samą liczbę punktów, przy czym środki z Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy są niewystarczające dla sfinansowania obu.

Zarówno Miasto Gdynia, jak i firma Asseco zgodnie uznają, że niewłaściwym byłoby obarczanie skutkami wystąpienia luki w systemie mieszkańców, zarówno autorów projektów, jak i osób, które na nie zagłosowały. Z tego względu do realizacji przekazane zostaną wszystkie cztery projekty. Koszty, wynoszące około 20 tysięcy złotych, związane z realizacją dwóch dodatkowych projektów, których status – po aktualizacji wyników – zmieni się, zostaną pokryte przez firmę Asseco Data Systems S.A. W związku z tą decyzją, do realizacji zostanie przekazanych łącznie 118, a nie 116, projektów dzielnicowych.

Oprac. Paweł Musiał