Ambitne plany na 2021 rok

0
737

Fundacja Arkun zaprezentowała swoje pomysły na przyszłoroczne wydarzenia sportowo-turystyczne. W 2021 roku jedna z imprez odbędzie się w Gdyni!

 

Arkun to cykl imprez o charakterze turystyczno-sporotwym, których historia rozpoczęła się w 2018 roku Turystyczną Włóczęgą czyli pieszym zwiedzaniem najpiękniejszych zakątków województwa pomorskiego. Następny był 24 godzinny Rajd Rowerowy, podczas którego zespoły ścigają się o to, kto wykręci więcej okrążeń leśnego tor. Rok temu pojawiła się Wodna Przeprawa, czyli spływy kajakowe a w tym roku nowością będzie Nocny Trial czyli wieczorny bieg charytatywny. To ostatnie wydarzenie na razie owiane jest tajemnicą ale na pewno będzie to ciekawe wydarzenie na sportowej mapie naszego miasta. Zapisy (oprócz Nocnego Trialu) działają na stronie https://www.rajdarkun.pl/#zapisy

11-13 czerwca Turystyczna Włóczęga
2-4 lipca Wodna Przeprawa
11-12 września 24h Rajd Rowerowy
29 października Nocny Trial

Fundacja, której siedziba znajduje się w Gdyni, działa na rzecz poprawy funkcjonowania jednostki w społeczeństwie – zapewnienie każdemu równego dostępu do wszystkich dziedzin życia: zdrowego stylu życia i sportu, ochrony zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej. Zajmuje się zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych a także krzewieniem kultury fizycznej, promocją zdrowego trybu życia i turystyki.

Oprac. Amelia Bielska