ABC wyborcy

0
890

O czym trzeba pamiętać idąc do lokalu wyborczego lub głosując korespondencyjnie? Kto będzie mógł oddać głos w pierwszej kolejności?

Prezentujemy najważniejsze zasady obowiązujące 12 lipca, podczas II tury wyborów prezydenckich. Przypominamy też, że wszyscy, którzy chcą wziąć udział w wyborach, ale wyjeżdżają na urlop lub zmieniają miejsce pobytu, wciąż mogą otrzymać upoważniające do tego dokumenty. Wystarczy do 10 lipca pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

O zaświadczenie o prawie do głosowania może wnioskować wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed lub w dniu wyborów. Dokument ten upoważnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Osoby, które złożyły wniosek przed I turą, automatycznie otrzymały dwa zaświadczenia. Teraz więc stosowny wniosek powinni złożyć tylko ci, którzy będą potrzebować tego dokumentu 12 lipca.

Uwaga: jeśli ktoś dopisał się do spisu wyborców przed I turą, ale teraz zmienia miejsce pobytu, to żeby w II turze móc zagłosować gdzieś indziej, musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania (o tym, jak to zrobić w Gdyni, piszemy poniżej). Zaświadczenie takie można uzyskać tylko w tej miejscowości, gdzie zostaliśmy dopisani do spisu wyborców w I turze. Co jeżeli nie mamy szansy odebrać go osobiście? W naszym imieniu może je pobrać osoba upoważniona, która potem takie zaświadczenie prześle pocztą lub dostarczy do danej osoby w inny sposób.

W Gdyni wydawanie zaświadczeń odbywa się wyłącznie w budynku Gdynia Areny przy ul. Kazimierza Górskiego 8, gdzie znajdują się specjalne stanowiska do obsługi mieszkańców. Są czynne w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Wystarczy po prostu przyjść, nie trzeba umawiać wcześniej wizyty w tej sprawie.

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni. Dokument należy odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (odpowiedni wniosek jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej). Aby otrzymać zaświadczenie potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wnioski są dostępne na miejscu. Można też pobrać formularz ze strony internetowej BIP.

Do Gdynia Areny można się dostać wejściem nr 2. Na drzwiach znajdzie się odpowiednie oznaczenie. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa do środka będą wpuszczane tylko dwie osoby – do dwóch przygotowanych tam stanowisk. Po załatwieniu sprawy i opuszczeniu budynku zostaną wpuszczeni kolejni chętni. Zaświadczenia będą wydawane do 10 lipca.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony z listy wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu – po przekazaniu zaświadczenia, dlatego ważne jest, aby dokument zabrać ze sobą.

Jak głosować korespondencyjnie?

Wprawdzie możliwość składania wniosków w sprawie chęci głosowania korespondencyjnego zakończyła się 30 czerwca, ale warto wiedzieć, jak poprawnie oddać głos. Ważne jest to, aby obie koperty – zarówno ta z kartą do głosowania, jak i koperta zwrotna – były zaklejone. W przeciwnym razie głos będzie nieważny. Wypełniony pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym można wrzucić do skrzynki Poczty Polskiej lub oddać w Urzędzie Miasta – korzystając z wrzutni na dokumenty.

Aby to zrobić, na zaklejonej kopercie zwrotnej (dołączonej do pakietu wyborczego) należy wypisać numer oraz adres właściwej do naszego miejsca zamieszkania Obwodowej Komisji Wyborczej. Tak wypełnioną kopertę wystarczy wrzucić do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej w okolicy lub zanieść kopertę do Urzędu Miasta i wrzucić ją poprzez wrzutnię na dokumenty. Należy to zrobić do 10 lipca. Jeśli ktoś nie zdąży tego zrobić do tego czasu, to w dniu wyborów w godzinach głosowania, należy zanieś kopertę zwrotną do swojej komisji wyborczej lub poprosić o to inną osobę.

Pierwszeństwo głosowania

Tegoroczne wybory prezydenckie są wyjątkowe, bo odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym. Przypominamy zasady obowiązujące w lokalach wyborczych. Między wyborcami musi być zachowana bezpieczna odległość dwóch metrów. W każym lokalu wyborczym będzie płyn do dezynfekcji rąk. Należy także przestrzegać obowiązku zasłaniania nosa i ust. Dla bezpieczeństwa wyborcy powinni korzystać z własnych długopisów.

To jednak nie wyszystko. 12 lipca, podczas II tury wyborów prezydenckich obowiązywać będzie pierwszeństwo wejścia do lokalu wyborczego dla niektórych grup. Chodzi o: osoby, które ukończyły 60. rok życia, osoby z dzieckiem do lat 3, kobiety w ciąży oraz osoby z niepełnosprawnościami. To efekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Bitwa o głosy

Cały czas trwa też zachęcająca do udziału w wyborach akcja „Bitwa o głosy”, w której pomorskie gminy rywalizują ze sobą o jak najwyższą frekwencję. Przypomina ona o tym, dlaczego warto oddać swój głos i jak wielkie ma on znaczenie. A gminy z najlepszym wynikiem otrzymają nagrody pieniężne.

Aby pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, trzeba się udać do Gdynia Areny. Podpowiadamy, jak to zrobić, ponieważ na ul. Górskiego prowadzone są roboty drogowe i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

Samochodem: Na wysokości Gdynia Areny komunikacja odbywa się jednym pasem ruchu w kierunku centrum. Nieczynny jest także jeden z wjazdów do Gdyni Areny od strony CH Riviera. Jadąc samochodem z centrum, należy poruszać się Drogą Gdyńską, zjechać z niej na ul. Łużycką, a następnie w ul. Sportową i Górskiego. Wjazd pod Gdynię Arenę jest możliwy od strony stadionu rugby.

Rowerem: Przejazd dla rowerzystów jest dostępny wzdłuż ul. Górskiego – tymczasowym ciągiem pieszo-rowerowym lub poprzez parking łączący CH Riviera z Gdynia Areną.

Komunikacją miejską: Od strony Redłowa komunikacja działa bez zmian. Funkcjonuje przystanek (na żądanie) Gdynia Arena. Z kolei jadąc od strony centrum należy wysiąść na przystanku CH Riviera lub na kolejnym – Łużycka (na żądanie) i dojść do Gdynia Areny pieszo. Z uwagi na wprowadzoną tymczasową organizację ruchu nie funkcjonuje przystanek w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Ten rejon obsługują linie 109 i 27.

 

Oprac. Marta Kuniecka