Zwycięzcy niskiej frekwencji

0
916

84 projekty dzielnicowe i dwa projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego – tyle trafi do realizacji w ramach BO2022.

W głosowaniu wzięło udział 20 331 osób, czyli nieco ponad 9% mieszkanek i mieszkańców Gdyni. Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego była już dziewiątą z kolei.

W tym roku wybieraliśmy spośród 241 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Chyloni – 27, najmniej na Kamiennej Górze – trzy. Ostatecznie do realizacji mieszkańcy i mieszkanki Gdyni wskazali 61 projektów dzielnicowych małych oraz 23 projekty dzielnicowe duże. Spośród czterech poddanych pod głosowanie projektów miejskich w Klimatycznym Budżecie Obywatelskim wybrano dwa.

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW [ TUTAJ ]

Najwyższą frekwencję – 20,04 procent głosujących – osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od Amona do SP48” o wartości 585 000 zł.

Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Wielki Kack (16,34 proc.) oraz Działki Leśne (15,63 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Rabata kwietna o powierzchni do 25 m2 na zakręcie ulicy Radosnej” w Wielkim Kacku oraz „ Integracja na parkurze strzeleckim – cykliczne treningi strzeleckie oraz łucznicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z turniejami” na Działkach Leśnych o wartości – odpowiednio – 15 000 zł i 14 890 zł.

Najrzadziej głosowano na projekty złożone w Kamiennej Górze (2,12 proc.).

Kolejne miejsca według frekwencji w poszczególnych dzielnicach:

4. Pustki Cisowskie-Demptowo – 10,95%
5. Wzgórze Św. Maksymiliana – 10,49%
6. Dąbrowa – 10,95%
7. Chylonia – 9,78%
8. Mały Kack – 9,66%
9. Orłowo – 9,47%
10. Karwiny – 9,00%
11. Redłowo – 8,68%
12.Babie Doły – 8,44%
13. Śródmieście – 8,22%
14. Grabówek – 7,05%
15. Leszczynki – 6,13%
16. Obłuże – 6,10%
17. Oksywie – 5,88%
18. Witomino – 5,55%
19. Cisowa – 5,53%
20. Pogórze – 4,16%
21. Kamienna Góra – 2,12%

Projekt, który otrzymał najwięcej punktów w tegorocznym głosowaniu – 9640 – to „Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki”, czyli ogólnomiejska inicjatywa Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Z kolei wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej punktów otrzymały „Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym na długości Potoku Wiczlińskiego od zejścia przy Przedszkolu nr 59 do ul. Krauzego” w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz „Park kieszonkowy przy ul. Lipowej” w Wielkim Kacku. Oba te projekty uzyskały 1389 punktów.

Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Błękitnej” (Oksywie – 538 241 zł).

Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Cykliczne zajęcia ruchowe – joga i fitness w Redłowie” (Redłowo – 5300 zł).

Realizacja zwycięskich projektów będzie mogła rozpocząć się od stycznia 2023 roku, czyli w kolejnym roku budżetowym.

Oprac. Łukasz Strzałkowski