Znamy koszty inwestycji w Leszczynkach

0
717
W zeszły czwartek odbyła się VIII Sesja Rady Dzielnicy, pierwsza od momentu ogłoszenia pandemii, druga w bieżącym roku.
Podczas zebrania poruszono temat uchwalonej już wstępnej listy zadań remontowo-inwestycyjnych na lata 2019-2023. Rada otrzymała wycenę przedłożonych projektów. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Łukasz Strzałkowski zaproponował, aby tematowi poświęcić osobne spotkanie a obecny wykaz potraktować jako punkt odniesienia do stworzenia ostatecznej listy. Paweł Musiał, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy dodał, że przedłożone projekty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i tak będzie trzeba skonsultować z mieszkańcami. Z uwagi na panujące obostrzenia, opinie będzie można zapewne przesyłać drogą elektroniczną.
 
Rada Dzielnicy Leszczynki na lata 2019-2023 dysponuje budżetem w wysokości 1 563 313,11 zł. Obecnie propozycja wygląda następująco:
  • Budowa oświetlenia chodnika pod Estakadą Kwiatkowskiego, Skateparku u terenu parku Zielone Leszczynki: ok. 200.000 zł
  • Remont schodów i wykonanie alejki łączącej schody z chodnikiem pod Estakadą w ul. Niemojewskiego: 230.000 – 265.000 zł
  • Remonty chodników na ul. Grzybowej, Działowskiego, Kalksztajnów, Osada Kolejowa, Dantyszka: ok. 730.000 zł
  • Mini park na ul. Sambora: 20.000 – 25.000 zł
  • Podjazd dla niepełnosprawnych przy SP29 wraz z zagospodarowaniem terenu: 200.000 – 250.000 zł
  • Monitoring pod tunelem z ul. Kordeckiego do ul. Ściegiennego: 32.000 – 40.000 zł
  • Progi zwalniające przy ul. Leszczynki 165-173: 7.500 – 10.000 zł
  • Remont placu zabaw przy ul. Morskiej 175: 150.000 – 225.000 zł
  • Budowa schodów do bloku Orlicz-Dreszera 28 od Estakady Kwiatkowskiego: 150.000 – 225.000 zł
  • Latarnie LED przy budynku Morska 172 oraz schodach łączących ul. Komandorską z ul. Kalksztajnów: ok. 40.000 zł

 

Oprac. Marta Kuniecka