Zmiana organizacji ruchu na ul. Puckiej

0
122

Od 25 października do 31 grudnia br. (data wskazana przez wykonawcę) w rejonie przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ulicy Puckiej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z realizacją torowisk przecinających ulicę Pucką.

Na tym odcinku obowiązywał będzie zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Objazd dla samochodów osobowych prowadził będzie wg. załączonej mapy. Natomiast dla utrzymania ciągłości ruchu pieszo-rowerowego dwa przejścia funkcjonowały będą w poprzek istniejącego przebiegu ul. Puckiej od strony Obłuża do Centrum, jedno przejście funkcjonowało będzie w poprzek drogi prowadzącej do ul. Żarnowieckiej, ostatnie przejście zlokalizowane zostanie na północnym krańcu tymczasowego przejazdu kolejowego.

To początek dużych zmian w tym rejonie. W tym roku Gdynia podpisała umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na wiadukt drogowy, który docelowo (początek prac budowlanych w 2022 roku, zakończenie w 2023 roku) spowoduje, że wyeliminowana zostanie obecnie znany przejazd kolejowy.

mat. #dzielnicewGdyni

Oprac. Mateusz Kaliinowsk