Z wizytą na Litwie

0
839

Zakończył się projekt polsko–litewski w którym uczestniczyli uczniowie XVII Liceum Ogólnokształcącego.

Młodzież z obu krajów miała sporo zadań i ze wszystkimi poradzili sobie świetnie. Poznali Wilno i Troki, własnoręcznie wykonali wieńce adwentowe, samodzielnie zrobili tradycyjne litewskie kibiny, nagrali świąteczną reklamę, przygotowali polskie i litewskie przysmaki, poznali baśnie świąteczne z obu krajów, by ostatecznie stworzyć własne świąteczne przedstawienia. Kolejne spotkanie w maju 2019.

Oprac. Marcin Kieleński