Wyciągnąć rękę w kryzysie

0
355

Bliscy osób zmagających się z kryzysem samobójczym mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

W ramach programu „Kręgi na wodzie” funkcjonują dwie grupy samopomocy – jedna skierowana do osób, które doświadczyły śmierci bliskiej osoby z powodu samobójstwa oraz druga zrzeszająca bliskich osób mierzących się z kryzysem samobójczym. Spotkania pierwszej z nich odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18:00 w Konsulacie Kultury (ul. Jana z Kolna 25), drugiej – w trzecie czwartki miesiąca o godz. 18:00 w formie online. Udział w spotkaniach możliwy jest bez uprzedniego zgłoszenia, grupy mają charakter otwarty.

Poza spotkaniami grup samopomocy, w ramach programu rodzice i bliscy osób dotkniętych kryzysem samobójczym mogą skorzystać z konsultacji suicydologa w formie jednorazowego spotkania lub dłuższej współpracy.

Uczestnicy programu skorzystać mogą ze wsparcia psychologa, psychotraumatologa, psychoterapeuty czy terapii rodzinnej. W pomoc włączeni są również asystenci rodzin. Dodatkowo uruchomiony został telefon, który wykorzystywany jest najczęściej w chwilach, gdy potrzebna jest pomoc w trybie interwencyjnym.

Zakres „Kręgów na wodzie” obejmuje także działania profilaktyczne w gdyńskich szkołach, w tym szkolenia dedykowane kadrze nauczycielskiej, uczniom oraz ich rodzicom. W trakcie spotkań przekazywana jest wiedza na temat profilaktyki zachowań samobójczych oraz szeroko rozumianych kryzysów psychicznych.

Oprac. Martyna Rodzik