Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa 🗓

0
1375

Chcesz mieć wpływ na zmiany w swojej dzielnicy? Lubisz działać na rzecz innych i pracować w zespole?

Masz wiele pomysłów i jesteś kreatywny? Chcesz zdobywać doświadczenie i uczyć się jak funkcjonuję Rada Dzielnicy i Urząd Miasta? Jeżeli TAK, jest to szansa właśnie dla CIEBIE!

W dniach od 1 do 15 października trwa zgłaszanie swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Wybieranych będzie 15 młodzieżowych radnych, którzy będą pełnić swoją kadencję do 2023 roku.

Wymagania:

➡️ Należy być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa
➡️ Mieć od 10 do 18 lat
➡️ Uzyskać rekomendację wychowawcy klasy lub dyrektora placówki, do której uczęszczasz
➡️ Wypełnić wniosek i dostarczyć go w powyższym terminie

Wniosek należy pobrać ze strony:
http://www.radadabrowa.pl/index.php/wybory-do-mlodziezowej-rady-dzielnicy-dabrowa/

Wnioski można składać w sekretariacie ZSP nr 3 w Gdyni oraz w Biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, w godzinach jego urzędowania. Po weryfikacji wniosków przez Komisję Wyborczą nastąpi ogłoszenie daty wyborów.

Celem działalności Młodzieżowej Rady jest inicjowanie aktywności społecznej na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji. Opiekunami MRDD z ramienia RD Dąbrowa są Norbert Anisowicz i Roman Wasielewski.

Oprac. Marta Kuniecka

od do
Scheduled Dąbrowa dzielnica lifehacki