Wybieramy Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego

0
268

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027. Głosowanie trwa do 16 maja 2024 roku.

Głosować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni, w następujący sposób:

  • osobiście w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Karta do głosowania wydawana będzie po weryfikacji uprawnienia do głosowania – uprawniona do głosowania jest osoba lub osoby zarejestrowane w KRS lub innej ewidencji lub w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (Karta musi być podpisana przez osoby uprawnione do głosowania – uprawniona do głosowania jest osoba lub osoby zarejestrowane w KRS lub innej ewidencji lub w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni);
  • za pomocą poczty elektronicznej (Kartę należy przesłać na adres ngo@gdynia.pl wyłącznie z adresu zarejestrowanego w Gdyńskim Banku Danych o organizacjach pozarządowych. Liczy się data wpływu).

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 27 maja 2024 roku. Karta do głosowania oraz opis sylwetek kandydatów dostępne są pod adresem https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,176/wybory-do-gdynskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,595782

Lista kandydatów do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance – kultura, tradycja, sztuka;
Michał Chabel – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście – pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, aktywizacja zawodowa;
Michał Dobrodziej-Rewoliński – Fundacja “Śpiewaj!” – kultura, tradycja, sztuka;
Ewa Dygaszewicz – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Odział Wojewódzki – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością;
Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy Młodzieży – młodzież, edukacja;
Anna Jaroszewska – Fundacja L’Arche Oddział w Gdyni – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością;
Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for Generations – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Sabina Kliber – Fundacja Przytulone Emocje – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością;
Danuta Kłopocka – ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością;
Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie Flauta – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Olga Krasoń – Towarzystwo Miłośników Gdyni – kultura, tradycja, sztuka;
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja – seniorzy, kombatanci;
Mirella Kwapich – Fundacja im. Jadwigi Adamowicz – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Piotr Lewko – Stowarzyszenie Ovum – pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień, aktywizacja zawodowa;
Tomasz Mrozek Gliszczyński – Fundacja Ziołogród – kultura, tradycja, sztuka;
Michał Pupel – Stowarzyszenie Halo Kultura – kultura, tradycja, sztuka;
Marek Radyko – Stowarzyszenie In Gremio – młodzież, edukacja;
Emil Reszczyński – Młodzi Na Rzecz Gdyni Gdynianka – młodzież, edukacja;
Mariusz Rozborski – Fundacja Prosto z serca – zdrowie i osoby z niepełnosprawnością;
Ewa Rymar – Fundacja Inter Art. – Artystyczna Grupa Wsparcia – kultura, tradycja, sztuka;
Jerzy Smyczyński – Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego EKOPARK – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Joanna Statuch – PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże – PTTTK Odział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego – sport, turystyka, ochrona środowiska;
Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek – młodzież, edukacja;
Jan Szymczuk – Uczniowski Klub Sportowy „Gromik Gdynia” – sport, turystyka, ochrona środowiska.

Oprac. Marek Lutowski