Wpłyń na Gdynię!

0
245

Zielone miejsca odpoczynku, warsztaty hobbystyczne, mała architektura lub drogi rowerowe? A może inny pomysł na to, by mieście było ładniej, bezpieczniej lub ciekawiej?

Właśnie teraz jest czas, by przekuć je w projekty i przedstawić innym mieszkańcom! Etap składania wniosków w 11. edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie się rozpoczął i potrwa do 29 lutego włącznie. Budżet Obywatelski to możliwość wpływu w najbliższym otoczeniu – według pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Najpierw zgłaszają projekty, a potem decydują w głosowaniu, które z nich powinny zostać zrealizowane przez Miasto.

Katalog projektów, które mogą zgłaszać mieszkańcy jest szeroki, a do rozdysponowania kilkanaście milionów złotych. Nowością jest możliwość składania wniosków ogólnomiejskich dotyczących długofalowych działań, procesów o charakterze miękkim, popularyzujących historię miasta lub wspierających budowanie lokalnej wspólnoty. To Jubileuszowy Budżet Obywatelski, czyli specjalny zakres tematyczny z pulą środków 1 000 000 zł, na realizację inicjatyw, które uświetnią 100. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Łączna pula środków na realizację projektów BO2024 to 12 837 607 zł.

Klimatyczny Budżet Obywatelski to natomiast możliwość realizacji inicjatyw, które sprawią, że nasze miasto będzie bardziej zielone i będzie się tu żyć bardziej ekologicznie. Możliwości są szerokie także na poziomie projektów dzielnicowych – te pomysły mogą dotyczyć m.in. komunikacja i organizacja ruchu, sportu i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna, a także zieleń – to wszystko w ramach projektów dzielnicowych.

Składaj projekty do 29 lutego

Pomysły do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego mogą składać wszystkie osoby zamieszkujące w naszym mieście – bez względu na wiek oraz obywatelstwo. Co więcej, można złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy. Wszystkie projekty powinny spełniać wymóg ogólnodostępności oraz wpisywać się w zadania własne gminy i powiatu.

Gotowe projekty można składać m.in. za pośrednictwem strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, a także w Wymiennikowni, centrach sąsiedzkich Przystań oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

Każda osoba składająca projekt będzie mogła skorzystać z pomocy urzędników. Odbędą się bowiem konsultacje online Budżet Wieczorową Porą, a także całodniowy Maraton Pisania Projektów w UrbanLab Gdynia. Chętni będą mogli także skonsultować swoje pomysły i zadać pytania podczas spotkań informacyjnych w Domach Sąsiedzkich w Przystaniach.

Szczegółowe terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

Oprac. Paweł Musiał