Witomino: zielona przestrzeń

0
172

Mieszkańcy objętego rewitalizacją fragmentu Witomina, w szczególności z budynków przy ul. Nauczycielskiej 4, Widnej 3 oraz Chwarznieńskiej 4, 6 i 8, mogą zapoznać się ze szczegółami nowej aranżacji zieleni na międzyblokowym placu.

To kolejny etap przygotowań do inwestycji zapisanej w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Konsultacje z mieszkańcami rewitalizowanego fragmentu dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja w sprawie zmian na placu między ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Kilka miesięcy później, latem 2021, opublikowany został pokonsultacyjny raport, w którym zaprezentowano przyjętą do dalszych prac koncepcję zmian na wspomnianym terenie.

Zgodnie z nią, wjazd na plac między blokami możliwy będzie tylko od strony ulicy Widnej: to uniemożliwi przejazd tranzytem, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo na osiedlu. Cały omawiany obszar stanie się strefą zamieszkania – piesi będą tu mieli pierwszeństwo przed pojazdami i będą mogli poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni.

Koncepcja nowego zagospodarowania dla ul. Nauczycielskiej zakłada nasadzenia zieleni niskiej i średniej oraz urządzenie trzech ogrodów deszczowych. Pojawią się ławki z oparciami i podłokietnikami, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz dwa batuty.

Zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, a wiatę śmietnikową stojącą obecnie w centralnym punkcie placu zastąpią dwie w pobliżu bloków.

Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. I to jest odpowiedni moment, aby przedstawić mieszkańcom dopracowany w bieżącym roku projekt zieleni i małej architektury.

Materiały informacyjne są załącznikami do tekstu. Można też zapoznać się z nimi podczas dyżuru pracownika LIS w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w SPOT Młodorośli, Widna 8:

w środę, 21 grudnia br., w godz. 14.30-17.30,
w styczniu 2023 r. w każdy czwartek w godz. 14.30-17.30.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oprac. Małgorzata Trasna