Witomino: symbole na muralach i filmie

0
326

Dziki. Balon. Kaczki. Te trzy i inne nowe symbole Witomina, wskazane przez mieszkańców, trafiły na dwa murale, które powstały na objętej rewitalizacją części Witomina.

Zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja to w przeważającej części typowe osiedle bloków mieszkalnych, zbudowanych w latach 60. XX wieku. I pewnie gdyby zapytać kogokolwiek z czym takie blokowisko może się kojarzyć, usłyszelibyśmy: „z niczym”, a w wersji rozszerzonej: „z niczym dobrym”.

Tymczasem mieszkańcy tego konkretnego osiedla są w stanie wskazać wiele jego symboli – i w przeważającej mierze pozytywnych. Ich poszukiwanie, w ramach rewitalizacji dzielnicy, rozpoczęło się latem 2019 roku. Zwieńczeniem procesu, w ramach którego powstały murale przy ul. Uczniowskiej i Chwarznieńskiej jest film, w którym twórczynie murali mówią o swojej pracy: motywacji do niej i efektach. Całości dopełniają niezwykłe animacje. W siedzibie SPOT Młodorośli przy ul. Widnej spotkały się osoby zaangażowane w projekt, by obejrzeć jego podsumowanie, podzielić się wrażeniami i pomysłami na kolejne działania.

W roku 2019 animatorki z fundacji „Miejsce Tworzenia”, która wygrała konkurs ogłoszony przez Laboratorium Innowacji Społecznych, rozpoczęły poszukiwanie nowych symboli Witomina – z założeniem, że pojawią się na muralu, który powstanie na ścianach garaży przy ul. Uczniowskiej. Każde „zgłoszenie” mieszkańców niemalże od ręki trafiało do katalogu symboli. Są więc w nim witomińskie zwierzęta, rośliny, budynki i serce – bo mieszkańcy nie mają wątpliwości, że Witomino jest sercem otaczającego dzielnicę lasu. Zasadnicza część prac nad muralem, w którą Klaudia Jarecka-Świeca – artystka o wyjątkowej społecznej wrażliwości zaangażowała mieszkańców, skończyła się w październiku 2020 roku.

Dzięki mieszkańcom malowidło żyje. Po pierwsze, dlatego, że spontanicznie domalowali kolejne elementy, a po drugie – podczas pracy pojawił się pomysł na drugi mural, który latem 2021 r. powstał na pobliskim murze oporowym na tyłach budynku Chwarznieńska 36 przy współpracy z innym artystą-rzemieślnikiem, jak mówi o sobie, i b-boyem Beeskim.

Oba malowidła tworzą spójną całość, opowiadając o tym, jak mieszkańcy widzą swoją dzielnicę. A historię tego, jak murale powstawały i jak bardzo uwiecznione na nich symbole rzeczywiście oddają życie na Witominie, opowiada film zrealizowany przez Piotra Ananicza.

Piotr Ananicz zastrzega, że w efekcie jego pracy nie powstała laurka dla dzielnicy, a raczej obiektywne odniesienie do symboli wskazanych przez mieszkańców. Bo przecież Witomino to także miejsce ważne dla jadących do Gdyni Zachód czy chcących dostać się do obwodnicy, co podkreślono już w pierwszych kadrach filmu w słowach, że tak duży ruch wiąże się z hałasem.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Poprzez projekty rewitalizacyjne jak te związane z powstaniem murali chcemy odczarować Witomino, które także przez mieszkańców bywa postrzegane jako niezbyt interesujące blokowisko – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Chcemy wspólnie z mieszkańcami odkrywać i podkreślić to, co na obszarze rewitalizacji jest warte uwagi, zachęcić do przyjrzenia się temu bliżej w inny niż do tej pory sposób. Ot, choćby dziki. Dzięki pracy nad muralem stały się nowym symbolem Witomina, choć do tej pory przez mieszkańców były uważane raczej za problem. Bardzo cenne jest też zwrócenie uwagi na wyjątkowe położenie dzielnicy, na dostrzeżenie potencjału, jaki tkwi w bliskości lasu. Aktywności, do których zapraszamy mieszkańców oraz inwestycje rewitalizacyjne, które zaplanowaliśmy dla zachodniej części dawnej Radiostacji, to duża szansa dla dzielnicy, ale przede wszystkim dla jej mieszkańców.

Powstanie zarówno murali, jak i filmu nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu podmiotów, organizacji, instytucji i osób prywatnych. Mowa tu o wymienionej wyżej organizacji pozarządowej i lokalnym artyście, biznesie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, Wspólnocie Mieszkaniowej Chwarznieńska 36, oczywiście o mieszkańcach oraz o gdyńskim samorządzie.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oprac. Paweł Musiał