Witomino: przebudowy ulicy Nauczycielskiej

0
931

Zaczyna się drugi etap konsultacji dotyczących koncepcji przebudowy ul. Nauczycielskiej na Witominie.

Prezentowany projekt jest odpowiedzią na uwagi zgłoszone przez mieszkańców po ubiegłorocznym spotkaniu. Swoje zdanie na jego temat można wyrazić do końca września. Wystarczy napisać do Laboratorium Innowacji Społecznych lub wziąć udział w spotkaniu z projektantem. Z powodu pandemii liczba uczestników będzie jednak ograniczona, a miejsce należy sobie zarezerwować.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Witomina dotyczące przebudowy ul. Nauczycielskiej, od skrzyżowania z ul. Pogodną do wejścia do lasu, odbyło się w lipcu ubiegłego roku. Głównymi elementami zaprezentowanego wówczas rozwiązania było: utworzenie strefy zamieszkania na całym odcinku ulicy oraz wyznaczenie możliwie dużo miejsc postojowych do legalnego parkowania w pasie drogowym, a w konsekwencji zwężenie fragmentu ulicy i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Plan uporządkowania parkowania, związany z ograniczeniem liczby miejsc postojowych, mieszkańcy ocenili negatywnie, argumentując, że w pobliżu nie ma parkingu. Były też głosy przeciwne wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Z drugiej strony, część mieszkańców miała świadomość, co podkreślano na spotkaniu, że realizacja postulatów o wprowadzeniu dwukierunkowej jezdni i dwustronnego parkowania na całej długości ulicy będzie musiała odbyć się kosztem drzew.

Ponieważ pojawiły się przeciwstawne stanowiska, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (koordynujące proces rewitalizacji, w ramach którego przebudowa ma zostać przeprowadzona), wraz z projektantem, szukało rozwiązań, które pogodziłyby potrzeby parkingowe mieszkańców z ochroną drzew i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Jesteśmy gotowi, by zaprezentować mieszkańcom poprawioną koncepcję, będącą odpowiedzią na zgłoszone uwagi, i poznać ich opinie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Na każdym z obszarów rewitalizacji, a Witomino jest jednym z nich, bardzo ważna jest dla nas obecność w terenie – jak najbliżej mieszkańców, jak najbliżej miejsca, które projektujemy i na którym chcemy prowadzić inwestycje. Ponieważ w obecnej sytuacji nie możemy zorganizować otwartego spotkania w formule, jaką znają Państwo z wcześniejszych konsultacji, zdecydowaliśmy się na formułę hybrydową: umieszczenie na stronach internetowych filmu informującego o szczegółach inwestycji oraz organizację spotkania w reżimie sanitarnym, z udziałem 20 osób. Każdy, kto ma uwagi do przygotowanej koncepcji, może złożyć je pisemnie do Laboratorium Innowacji Społecznych.

Zapisy na spotkanie są prowadzone telefonicznie, w dni robocze – w godz. 8.00 – 16.00 – pod numerem telefonu: 58 727 39 01, oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@lis.gdynia.pl. Zgłaszać będą przyjmowane do 18 września lub do wyczerpania miejsc(20). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Oprac. Łukasz Strzałkowski