Witomino: nowy projekt dla mieszkańców

0
399

W rewitalizowanej części Witomina rozpoczyna się właśnie nowy projekt, do którego mogą się zgłaszać mieszkańcy.

Uczestnicy mogą liczyć z jednej strony na ciekawe zajęcia i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z drugiej: na wsparcie psychologiczne.

Za kilka miesięcy w samym centrum Witomina zakończy się budowa Przystani Widna 2A, gdzie w dwóch budynkach działać będą: Dom Sąsiedzki z całą gamą ciekawych aktywności sąsiedzkich oraz Biblioteka Gdynia z bogatym księgozbiorem oraz ofertą zajęć i warsztatów. Dodatkową atrakcją tego miejsca będzie teren między budynkami: z zielenią i małą architekturą zachęcającą do wspólnego spędzania czasu i sąsiedzkiej integracji.

By lepiej się poznać, mieszkańcy rewitalizowanej dawnej części dzielnicy Witomino-Radiostacja nie muszą jednak czekać do uruchomienia Przystani Widna 2A. Na podobszarze rewitalizacji rozpoczynają się bowiem właśnie działania w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.

W jego ramach kilkanaścioro młodych ludzi, wraz z rodzinami, weźmie udział w kreatywnych warsztatach i otrzyma wsparcie psychologiczne. Uczestnicy projektu wezmą udział w wielu wydarzeniach i aktywnościach, m.in. warsztatach filmowych, tworzeniu murali, warsztatach komiksowych czy fotograficznych, w zajęciach sportowych. Młodzież będzie spędzać aktywnie czas wolny – na grach miejskich, wieczorkach filmowych, wspólnym gotowaniu czy planszówkach. Grupa wybierze się na wycieczki po ciekawych miejscach w Trójmieście i okolicach, pójdzie do kina i teatru.
Co ważne, oprócz zajęć artystycznych i rekreacyjnych, na młodszych i starszych uczestników projektu czekają grupowe zajęcia z pedagogami i psychologami, wspierające rozwój umiejętności społecznych.

Działania w projekcie dla Witomina realizuje fundacja Fordewind. We współpracy z tutejszymi szkołami i Radą Dzielnicy Paulina Pohl i Kryspin Pluta – Dom Filmowy – prowadzili już m.in. warsztaty filmowe Witoman, w ramach których dzieci i młodzież z trzech witomińskich szkół wybrali się w filmową podróż po dzielnicy szukając ciekawych bohaterów i bohaterek.

W witomińskim projekcie zaplanowano także indywidualne konsultacje psychologiczne w SPOT Młodorośli przy ul. Widnej, udzielane przez psychoterapeutkę z Laboratorium Innowacji Społecznych. Rozpoczną się, gdy tylko sytuacja pandemiczna umożliwi organizację bezpiecznych spotkań osobistych.

Podobnie rzecz się ma z dyżurami animatora Przystani Widna 2A. Gdy tylko stanie się to możliwe, będzie spotykał się z mieszkańcami w siedzibie SPOT Młodorośli, by jeszcze przed uruchomieniem działalności Domu Sąsiedzkiego rozmawiać o możliwościach sąsiedzkiej aktywności na podobszarze rewitalizacji.
Więcej informacji o udziale w projekcie można uzyskać:
* w Laboratorium Innowacji Społecznych, Beata Prusak: email b.prusak@lis.gdynia.pl
* w Domu Filmowym: warszaty@domfilmowy.com

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oprac. Mateusz Kalinowski