Warsztaty rewitalizacyjne w Vitawie

0
1309

W sobotę 22 kwietnia br. w godzinach 15 – 18 ta w siedzibie Stowarzyszenie Vitawa odbyły się warsztaty dla mieszkańców Witomina, których celem były konsultacje na temat proponowanych aranżacji przestrzeni w rewitalizowanej części dzielnicy.

Studenci Politechniki Gdańskiej przedstawili przybyłym swoją koncepcję zagospodarowania trzech ważnych w ich ocenie obszarów, które docelowo mają się stać miejscami spotkań sąsiedzkich, rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz zabawy. Pierwsze z tych miejsc to teren między ul. Rolniczą a Widną. Jest istotny ze względu nie tylko na duże obszary zielone warte zagospodarowania ale także z powodu tego , iż mieszkańcy codziennie przechodzą tamtędy gdy podążają z przystanku autobusowego przy ul Rolniczej w głąb swojej dzielnicy. Teren ten niestety nie jest ani uporządkowany, ani ładny.

Drugi obszar znajduje się przy wielkim, utwardzonym placu między ulicami Nauczycielską a Uczniowską, na którym w zasadzie znajduje się tylko pergola śmietnikowa. Miejsce wstydliwe, nadmiernie zanieczyszczane. O zmianę wizerunku tego obszaru mieszkańcy upominają się od lat. Przejeżdża tędy również mnóstwo samochodów, więc jest dosyć niebezpiecznie. Ten rejon to jakby „ziemia niczyja”, która służy głównie samochodom, a nie mieszkańcom.

Trzeci rejon to wejście do lasu od ul. Uczniowskiej wraz z terenem ciągnącym się aż do boiska Stowarzyszenia Inicjatywa „Arka” (głównie rejon po dawnych kortach tenisowych). W tej chwili połączenie z lasem jest niewygodne i niezbyt bezpieczne, a duży wolny obszar służący tylko do spacerów z psami, może stać się dużą strefą rekreacyjną dla wszystkich mieszkańców.

W czasie warsztatów każdy z mieszkańców, przyszły użytkownik, mógł zapoznać się z pomysłem studentów ale także zaproponować i wprowadzić zmiany w planowaną przestrzeń. Wszystkie uwagi, sugestie były uważnie wysłuchiwane, zapisywane oraz w miarę możliwości nanoszone na przygotowane makiety. Cieszymy się, że my mieszkańcy mamy możliwość wpływania na to co będzie nas otaczać. Przypomnijmy, że na szeroko pojętą rewitalizację przeznaczone zostanie w tej części Witomina ponad 11 milionów złotych pozyskanych z funduszów Unii Europejskiej.

Następne spotkanie już w rzeczywistych przestrzeniach 26 i 27 maja. Będziemy mieli wówczas możliwość przekonać się jak projekty współgrają z otoczeniem, a co najważniejsze znowu zaproponować zmiany, które uczynią otoczenie jeszcze bardziej przyjaznym, funkcjonalnym i piękniejszym.

Oprac. Małgorzata Balsewicz