Warsztat projektów miejskich

0
734

Dwa projekty miejskie procedowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 są już bliżej nabrania ostatecznych kształtów.

Autorzy wniosków wzięli udział w specjalnych konsultacjach z miejskimi urzędnikami, w trakcie których omawiane były konieczne do wprowadzenia zmiany, by projekty mogły trafić pod głosowanie we wrześniu. Następne takie spotkanie już w czwartek 21 kwietnia w sprawie kolejnych projektów.

Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni mogą w ramach Budżetu Obywatelskiego składać dwa rodzaje projektów – dzielnicowe oraz miejskie. Zakres tych pierwszych musi skupiać się na potrzebach najbliższej okolicy. Z kolei te drugie dotyczą obszarów wykraczających poza jedną dzielnicę, a czasem wręcz obejmują całe miasto. Te typy projektów różni też pula środków – projekty dzielnicowe muszą zawierać się w puli środków przeznaczonych na dzielnicę (W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych), tak w przypadku pojedynczego projektu miejskiego, zakładany koszt realizacji może wynieść do 1 miliona złotych.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Przeniesione przez mieszkańców pomysły w ramy projektu zostały przeanalizowane przez urzędników, by powrócić z sugestiami zmian czy prośbami o dodatkowe wyjaśnienia do ich autorów. Okazją ku temu są konsultacje dopracowywania projektów, których efektem są ustalenia w kierunku jakich zmian w projektach podążamy by w momencie poddania ich pod glosowanie nie budziły wątpliwości, czy w zaproponowanym kształcie będą możliwe do realizacji. I z doświadczenia już wiemy, że to pomocne spotkania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tak było też podczas pierwszego warsztatu dopracowywania wniosków w Budżecie Obywatelskim 2022. Warsztaty odbyły się w UrbanLabie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Redłowie w czwartek, 14 kwietnia. Omawiane były dwa projekty: Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki oraz Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych, rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M. Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo. Udział wzięli przedstawiciele Wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdynia, gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a także autorzy projektów Kajetan Lewandowski oraz Aleksandra Hołomej. Omówione zostały m.in. plany szczegółowego doboru roślin, a także lokalizacje projektów. Dla nasadzeń, których realizacja okazała się niemożliwa ze względu np. na toczące się postepowanie dotyczące decyzji wywłaszczeniowych działek, zaproponowane zostały nowe miejsca.

Kolejne warsztaty projektów miejskich odbędą się w czwartek 21 kwietnia w godz. 17.00-19.00 w UrbanLab Gdynia. Dopracowywane będą pomysły: Likwidacja betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej – Cisowa, Dąbrowa, Grabówek, Obłuże, Orłowo, Redłowo oraz rabaty retencyjne na wybranych pętlach autobusowych w Gdyni.

Trzeci, ostatni warsztat dopracowywania projektów odbędzie się w piątek, 22 kwietnia. Tego dnia w godz. 17.00-19.00 dopracowywane będą projekty: Osiedla i łąki kwietne dla pożytecznych owadów oraz Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej.

 

Oprac. Łukasz Strzałkowski