Wariant kolei ze zgodą PKP

0
291

Już oficjalnie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wyraziła zgodę na realizację wybranego wariantu kolei prowadzącej do północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo.

Oznacza to, że po miesiącach oczekiwania na dalszy krok mogą ruszyć procedury związane m.in. z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Przypomnijmy, że dzięki publicznym konsultacjom i wskazaniom samorządów wyłoniono wcześniej najkorzystniejszy przebieg trasy, która ma prowadzić do stacji przy oksywskim porcie oraz w kierunku Pogórza i miejscowości Mosty.

Jeden z najważniejszych i newralgicznych projektów komunikacyjnych będzie mógł nabrać rozpędu – mowa o realizacji regularnego połączenia kolejowego prowadzącego do północnych dzielnic Gdyni i gminy Kosakowo, czyli Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Pociągi umożliwiające szybkie przedostanie się do centrum miasta to rozwiązanie transportowe, na które czekają tysiące mieszkańców tych terenów.

Jest zgoda kolejowej spółki, ruszają formalności

W najbliższym czasie formalności związane z przygotowaniem tego połączenia będą mogły pójść o krok do przodu. Odpowiedzialna za przebieg inwestycji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyraziła zgodę na wybór wariantu „W2” jako rekomendowanego przebiegu kolei na północ Gdyni. Oznacza to symboliczne zielone światło dla dalszych prac nad projektem – następnym krokiem będzie pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Przypomnijmy, że wybór najbardziej najbardziej korzystnego wariantu, uwzględniającego najważniejsze potrzeby zarówno samych mieszkańców, jak i lokalnych samorządów był poprzedzony otwartymi, publicznymi konsultacjami. W 2019 roku PKP PLK rozpoczęła prace nad dokumentacją przygotowawczą, a pod koniec 2020 roku w sieci zaprezentowano łącznie sześć opcji przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy z nich został poddany ocenie internautów, którzy w toku konsultacji mogli zagłosować na konkretną wizję oraz wyrazić opinię poprzez specjalną stronę internetową.

Na optymalny z punktu widzenia miasta wariant wskazały też władze Gdyni, które w tej kwestii działały wspólnie z lokalnymi samorządami – gminą Kosakowo i Rumią – oraz z Portem Gdynia (w maju 2021 roku strony zawarły w Gdyni porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej).

Wszyscy byli wówczas zgodni – najlepsze rozwiązanie to przede wszystkim przebieg, który będzie prowadził do przystanku Gdynia Port Oksywie, a w drugim etapie odcinka bezpośrednio w kierunku gminy Kosakowo. Na takim rozwiązaniu, czyli wariancie drugim, skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów oraz Kosakowa, Pierwoszyna i Mostów, a nowe możliwości komunikacyjne będą też w zasięgu sąsiednich terenów.

Nowe stacje, przystanki i rozbudowane linie kolejowe

Przyszły zakres prac związany z tym wariantem to między innymi budowa dwutorowej linii kolejowej od stacji Gdynia Chylonia aż do stacji Mosty Zachód oraz rozbudowa istniejącej linii na odcinku Gdynia Pogórze – Gdynia Port Oksywie, łącznie z elektryfikacją wszystkich odcinków. Projekt obejmie też bezkolizyjne przejścia nad już istniejącymi liniami kolejowymi.

Na potrzeby Północnej Kolei Aglomeracyjnej powstaną też trzy zupełnie nowe stacje: wspomniane Gdynia Pogórze i Mosty Zachód oraz Gdynia Lotnisko. To także kilka nowych przystanków osobowych: Obłuże Leśne, Obłuże Górne, Kosakowo Szkoła, Kosakowo i Pierwoszyno. Istniejąca stacja kolejowa przy oksywskim porcie doczeka się natomiast gruntownej przebudowy.

Za prace nad przygotowaniem Północnej Kolei Aglomeracyjnej jest odpowiedzialna wspomniana PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pełna nazwa projektu to „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Pod koniec lipca tego roku zarząd spółki podjął uchwałę, która potwierdza wyrażenie zgody na wcześniej wskazany w konsultacjach wariant.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Karol Molęda