VIII kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

0
299

Siedem uczennic i dziewięciu uczniów, czyli w sumie 16 radnych rozpoczyna VIII kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

Na pierwszej sesji, która odbyła się 17 października 2023 r., wybrali Przewodniczącego. Łatwo nie było. O funkcję ubiegło się 6 kandydatów, a Przewodniczącego udało się ostatecznie wybrać w szóstej turze głosowania.

Kiedy w kraju trwała kampania wyborcza do Sejmu i Senatu, w gdyńskich szkołach średnich odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do Rady kandydować mogli uczniowie w wieku 15 – 21 lat, mający pisemne poparcie co najmniej 10 uczniów swojej szkoły. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskali mandat członka Młodzieżowej Rady Miasta. Tak wybrani uczniowie, 17 października spotkali się w sali obrad Rady Miasta Gdyni na pierwszej sesji.

Każda z minionych kadencji młodzieżowej rady była inna, bo jej członkowie przychodzili z różną energią, pomysłami i potrzebami, ale każda była cenna i potrzebna. Były takie, które skupiały się na integracji i poznawaniu rad młodzieżowych w innych ośrodkach, przypatrując się wyzwaniom z jakimi się mierzą, próbując ich osiągnięcia upowszechnić także u nas, zawiązując przyjaźnie i wymieniając doświadczenia. Były też takie, które wychodziły z postulatami realizacji działań i wydarzeń skierowanych na rozwiązanie najbliższych problemów lub na organizację imprez czy eventów. Były rady, które skupiały się przede wszystkim na poznawaniu funkcjonowania samorządu lokalnego, przygotowując się do ról w jego jednostkach, bądź marząc o drodze politycznej. Tutaj można przypomnieć Marikę Domozych, która z Młodzieżowej Rady trafiła do Rady Miasta Gdyni.

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młode mieszkanki i mieszkańców Gdyni, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich. Zakres celów, jakie może realizować młodzieżowa rada jest szeroki, należą do nich m.in. upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o samorządzie terytorialnym,
włączenie młodzieży w procesy konsultacyjne, dostarczenie młodzieży narzędzi i wiedzy o uczestnictwie w debacie publicznej, udział młodzieży w procesach kształtowania lokalnych polityk, ze szczególnym uwzględnieniem polityki młodzieżowej, budowa świadomości obywatelskiej czy zwiększanie zaangażowania w procesy tworzenia projektów i inwestycji pod kątem młodych mieszkańców i mieszkanek gminy/miasta.

Na pierwszej sesji swoją pracę podsumowali radni poprzedniej kadencji. Troje z nich będzie kontynuować pracę w obecnej Radzie. Zarówno oni, jak i nowi radni swoją pracę rozpoczęli od ślubowania: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.

Po ślubowaniu i wręczeniu zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu, przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady. Wtedy okazało się, że na pełnienie funkcji Przewodniczącego ma ochotę aż 6 z 16 radnych: Kamil Brodowski, Jan Górecki, Hubert Łobaczewski, Karol Roman, Zuzanna Rybikowska i Paweł Timoszyk. Po prezentacjach i kolejnych turach głosowania ostateczny pojedynek rozegrał się pomiędzy Zuzanną Rybikowską a Janem Góreckim. Przewodniczącym został Jan Górecki. Funkcję Wiceprzewodniczących pełnić będą Wiktor Grydyk i Karol Roman. Sekretarzem została Sonia Hewelt. Mandaty radnych objęli także: Kamil Brodowski, Stanisław Jando, Zuzanna Kaczmarzyk, Jakub Krywald, Hubert Łobaczewski, Mai Lan Nguyen, Paulina Pazdrak, Olga Przekwas, Zuzanna Rybikowska, Monika Sikorska, Paweł Timoszyk i Kacper Wołoszyk. Ich kadencja będzie trwała 2 lata.

Oprac. Marek Lutecki