Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w ZS 13

0
1203

Turniej odbył się 27 kwietnia 2017 r, wzięły w nim udział 4 drużyny ze szkół podstawowych oraz 6 drużyn z gimnazjum.

Turniej składa się z testu, obejmującego znajomość przepisów ruchu drogowego, jazdy po torze przeszkód, praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W skład zespołu sędziowskiego wchodzili:

Przewodniczący: p. Krzysztof Bisha – aspirant Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Gdyni
członek – p. Grzegorz Ledwoń – starszy sierżant Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Gdyni
członek – p. Zbigniew Ledwoń – Automobiloklub Bałtycki
członek – p. Paweł Korcz – Automobiloklub Bałtycki
członek – p. Bożena Grabowska – wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku

W wyniku przeprowadzonych eliminacji, poszczególne drużyny uzyskały następującą ilość punktów i zajęły kolejne miejsce w klasyfikacji:

Szkoła Podstawowa nr 12 – I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 47 – II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 28 – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 17 – IV miejsce
Gimnazjum nr 19 – I miejsce
Gimnazjum nr 8 – II miejsce
Gimnazjum nr 14 – III miejsce
Gimnazjum nr 18 – IV miejsce
Gimnazjum nr 16 – V miejsce
Gimnazjum Katolickie – VI miejsce

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:

na szczeblu Szkoły Podstawowej Katarzyna Zakrzewska SP12
na szczeblu Gimnazjum Mateusz Lucjano Gimnazjum nr 8
Laureaci konkursu otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały się Szkoła Podstawowa nr 13 i Gimnazjum nr 19.

Oprac. Marek Pauli