Święta Ogrzane Sercem

0
779

Wielkimi krokami zbliża się do nas wyjątkowy czas Bożego Narodzenia, który jest szczególny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W tym roku nie będzie dane im spotkać się przy wspólnym stole, kolędowaniu i choince z upominkami. Wychodząc naprzeciw gdyńskie Rady Dzielnic wspierają akcję Stowarzyszenia Dlaczego NIE. Wśród radnych dzielnic akcję „Święta ogrzane sercem” koordynuje Forum Gdyńskich Rad Dzielnic. Radni pomogą w przygotowaniu 45 świątecznych upominków, którymi obdarowani zostaną podopieczni Stowarzyszenia Dlaczego NIE.

Jako radni, społecznicy i reprezentanci naszych dzielnic, od lat staramy się wspierać gdyńskie organizacje i stowarzyszenia. Co roku, jeśli jest to możliwe kwestujemy na rzecz hospicjum, w czasie pandemii wspomagamy seniorów i osoby potrzebujące, teraz postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę dobroci dla osób z niepełnosprawnościami. Gorąco wierzymy, że dzielenie się dobrem uszczęśliwia nas wszystkich i zachęcamy wszystkich radnych do włączenia się do tej niesamowitej akcji – podkreślają Piotr Szpajer i Paweł Musiał, radni dzielnic Wielki Kack i Leszczynki, koordynatorzy akcji.

Stowarzyszenie Dlaczego Nie powstało z inicjatywy i potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych. Ich działalność to 10 lat pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin i przyjaciół w strukturach Stowarzyszenia Orlik Gdynia. Od maja 2009 wyodrębnione zostało Stowarzyszenie o nazwie „Dlaczego NIE”, którego głównym celem jest integracja i pomoc środowiskom niepełnosprawnych.

Ze względu na pandemię w tym roku święta będą wyjątkowe dla wszystkich. Brak możliwości wspólnego świętowania jest szczególnie dotkliwe dla środowisk, które co roku razem celebrują Boże Narodzenie. Niezwykle wzruszające, a zarazem godne naśladowania jest to, że dzięki wsparciu takich akcji charytatywnych, każde dziecko poczuje magię wspólnoty i świąt – podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Podopiecznymi Stowarzyszenia są głównie dzieci i młodzież w wieku od 1 do 18 lat. Wśród nich są dzieci niewidome, z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, obciążone chorobami genetycznymi i niepełnosprawne intelektualnie.

Naszym przewodnim hasłem “Dlaczego Nie” jest chęć powiedzenia społeczeństwu, że niepełnosprawni mają prawo do własnych marzeń, celów, samorealizacji, do radości i szczęścia. Przede wszystkim pragniemy jako ich rodzice i opiekunowie prawa do godności i równego traktowania w społeczeństwie. Niezmiernie cieszymy się, że gdyńskie rady dzielnic przyłączyły się do naszej akcji i wspólnie pokolorujemy święta tym wyjątkowym dzieciakom – mówi Ela Biernacka, prezeska Stowarzyszenia Dlaczego Nie.

Szczegółową listę podarków oraz dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów akcji z ramienia Forum Gdyńskich Rad Dzielnic:

Piotr Szpajer tel. 784 048 608
Paweł Musiał tel. 601 86 30 50
oraz drogą mailową: info@gdynialeszczynki.pl.

Oprac. Amelia Bielska