Stypendium Ministra Kultury

0
1055

Uczennica Zespołu Szkół Plastycznych otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Justyna z kl. 4B LP otrzymała nagrodę podczas uroczystości, która odbyła się w Warszawie. W bieżącym roku stypendia przyznano dwudziestu ośmiu uczniom szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski. Dyplomy wręczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Oprac. Joanna Winiarek