Stypendium Miasta Gdyni

0
108

Ruszył nabór do programu stypendiów Miasta Gdyni. Jak co roku kilkudziesięciu młodych gdynian może liczyć na wsparcie finansowe miasta. Stypendia dostają uczniowie oraz studenci.

Stypendia przyznawane są w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w trzech kategoriach – za osiągnięcia w nauce, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii.

Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.

Wnioski o stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, dyrektorzy szkół, organizacje samorządowe i społeczne, władze klubów i organizacji sportowych. Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium. W przypadku stypendiów dla studentów do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Nabór trwa od 15 października do 15 listopada. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dostarczania dokumentów pocztą czy kurierem liczy się data wpływu wniosku o stypendium a nie data jego nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni – Stypendium Miasta Gdyni. Możesz też skontaktować się z Wydziałem Edukacji, który odpowiada za przeprowadzanie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu 58 761-77-33 lub poprzez e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl.

Oprac. Mateusz Kalinowski