Strefa ograniczonego postoju

0
404

Od 1 lipca w Gdyni obowiązują nowe strefy płatnego parkowania. Poza parkomatami w dzielnicach Działki Leśne, Grabówek, Wzg. Maksymiliana oraz Orłowie wykonano dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe.

Jednym z nowych elementów oznakowania jest znak pionowy B-39, który określa granice strefy ograniczonego postoju. Warto przypomnieć sobie, do czego ten znak obliguje.

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” umieszcza się w strefie, na obszarze której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami przeznaczonymi ściśle do postoju pojazdów. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo dookreślane w dolnej części znaku.

Znak B-39 oznacza część obszaru, na którym postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeśli na znaku nie określono czasu postoju, to oznacza, że można zatrzymać pojazd w tej strefie nie dłużej niż 1 minutę. Wiele ze znaków B-39 zawiera dodatkowe informacje dotyczące dni oraz godzin jego obowiązywania. Często na tablicy znaku dodawane są wyjątki w postaci symbolu pojazdu np. „Dotyczy taksówek”, „Dotyczy samochodów ciężarowych”. Część znaków B-39 umieszczanych w nowych strefach zawiera dopisek „Nie dotyczy mieszkańców posiadających abonamenty”.

W gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania wygląda to następująco:

Posiadacze abonamentu mieszkańca typu „M” mogą zaparkować auto w strefie płatnego parkowania na zasadach ogólnych – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to w praktyce możliwość parkowania w odpowiedniej odległości od przejść przez jezdnię i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, przy uwzględnieniu wymogu pozostawienia pieszym co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika.

Z kolei kierowcy, nie posiadający abonamentu typu „M”, wjeżdżając do strefy objętej znakiem B-39, mogą parkować na terenie tej strefy, ale jedynie w miejscach płatnych, wyznaczonych znakami pionowymi i poziomymi.

Warto podkreślić, że znak B-39 obowiązuje nie tylko na danej ulicy, ale obejmuje całą strefę zlokalizowaną za znakiem, aż do jego odwołania, czyli znaku B-40.

Wykaz ulic, gdzie umieszczono lub wkrótce pojawią się znaki B-39:

Strefa Śródmiejska: al. Jana Pawła II, 3 Maja

Strefa A (Wzg. św. Maksymiliana)
ul. Partyzantów, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Bp. Dominika, ul. Świętojańska (od ul. Mikołaja Kopernika do al. marsz. Piłsudskiego), ul. Wojewody Wachowiaka, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, ul. Śniadeckich, ul. Marszałka Ferdynanda Focha, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mikołaja Reja, ul. Kornela Ujejskiego (od ul. Legionów do ul. Elizy Orzeszkowej), ul. Wincentego Pola, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Jana Matejki, ul. Fryderyka Chopina, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego

Strefa B (Działki Leśne i część Grabówka)
W. Surmana (od ul. Kołłątaja do ul. Morskiej), Karpacka, Kołobrzeska, Sztumska, Szczecińska, Elbląska, Urszulanek, Zakopiańska, Mazurska, Białostocka, Poleska, Litewska.

Oprac. Mateusz Kalinowski