Strefa ograniczonego postoju

0
289

Granice strefy ograniczonego postoju określa znak B-39, przypominamy do czego nas zobowiązuje.

Znak B-39 oznaczający strefę ograniczonego postoju umieszcza się tam, gdzie obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi w tym celu. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo dookreślane w dolnej części znaku.

Znak B-39 oznacza część obszaru, na którym postój na wszystkich drogach jest ograniczony. Jeśli nie określono na nim czasu postoju, to w tej strefie można zatrzymać pojazd nie dłużej niż na 1 minutę.

Wiele ze znaków B-39 zawiera dodatkowe informacje dotyczące dni oraz godzin jego obowiązywania. Część znaków B-39 umieszczanych w Strefach Płatnego Parkowania w Gdyni zawiera dopisek „Nie dotyczy mieszkańców posiadających abonamenty”. Takie rozwiązanie zastosowano w miejscach, gdzie szerokości jezdni i chodników nie pozwalały na swobodne wyznaczanie miejsca do postoju, ale możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. Mieszkańcy posiadający abonamenty nadal mogą parkować tam swoje pojazdy, a inni nie zajmują im ograniczonej przestrzeni.

Strefy ograniczonego postoju porządkują ruch, a także znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, gdyż powodują naturalne spowolnienie ruchu w niektórych lokalizacjach.

Źródło: zdiz

Oprac. Mateusz Kalinowski