STRAJK

0
399

Od dzisiaj w całej Polsce większość placówek oświatowych przystąpiło do strajku. W Gdyni jest  ich 98.

Zdecydowana większość, bo 80 zadeklarowało wcześniej chęć przystąpienia do strajku. Jednak skalę protestu w naszym mieście poznamy dopiero w ciągu dnia. Aby wspomóc rodziców w zorganizowaniu opieki nad dziećmi miasto na 8 kwietnia przygotowało ofertę kulturalną. Na bieżąco aktualizujemy informacje.

Aktualizacja – godz.14.20

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli prezydent Gdyni podjął decyzję o kontynuacji akcji dni otwartych placówek kultury do 11 kwietnia włącznie lub do dnia zakończenia lub zawieszenia strajku. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami czy opiekunami mogą w tych dniach skorzystać nieodpłatnie z przygotowanej oferty. W swoje progi zapraszają m.in.: Centrum Nauki EXPERYMENT, Muzeum Emigracji oraz Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe. Szczegóły.

W gdyńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zatrudnionych jest 3057 nauczycieli.
Do strajku nie przystapiło 271 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Do strajku nie przystąpiło Przedszkole nr 4, 8, 11, 14, 22, 23, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 42, 49 i 52. Tam dzieci mają zapewnioną opiekę. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 jest dzień wolny od pracy. O zmieniającej się sytuacji na bieżąco informują dyrektorzy placówek. Komunikaty dotyczące poszczególnych szkół i przedszkoli dostępne są na stronach internetowych jednostek.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Paweł Musiał