Stan środowiska Bałtyku 🗓

0
627

Morze Bałtyckie jest pod wieloma względami wyjątkowym akwenem. Jego historia jako jeziora polodowcowego, które zyskało połączenie z Oceanem sprawiła że jest to morze o niewielkim zasoleniu.

Wykład odbędzie się na platformie Zoom.

Niska temperatura, słabe nasłonecznienie i duża objętość słodkiej wody spływającej rzekami także stanowią czynniki świadczące o jego wyjątkowości. Te warunki sprawiają, że wiele organizmów morskich unika Bałtyku, za to spotkać tu można gatunki słodkowodne. Jak każdy ekosystem, Bałtyk podlega ciągłym zmianom, które maja silny wpływ na charakter przyrodniczy tego morza. Część tych zmian wynika z procesów o charakterze globalnym, zarówno w atmosferze jak i Oceanie, za inne odpowiedzialna jest działalność ludzi zamieszkujących zlewisko Bałtyku.

Kraje nadbałtyckie zobowiązane są umowami międzynarodowymi ujętymi w Konwencji “O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego” do stałego monitorowania i podejmowania działań mających na celu ochronę bałtyckiej przyrody oraz zasobów eksploatowanych komercyjnie. Podczas webinarium poznają Państwo aktualny stan środowiska, największe zagrożenia oraz zarys podejmowanych działań mających na celu ich redukcję.

Wykład odbędzie się na platformie Zoom.

Dr Tomasz Kijewski – członek zespołu badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Instytut Oceanologii PAN) w Sopocie, biolog specjalizujący się w genetyce fauny morskiej. Jest zaangażowany w działania edukacyjne, biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych. Autor bloga rybanapiatek.wordpress.com
Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytut Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologi PAN.

Transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage’u UrbanLab na Facebooku.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oprac. Paweł Musiał

Scheduled Featured miasto