Śródmieście: KLIMATyczne Centrum na nowych ulicach

0
398

Ulice Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża, pomiędzy ulicami Świętojańską i Władysława IV, zmienią swój charakter.

Zostaną całkowicie przebudowane zgodnie z założeniami projektu KLIMATyczne Centrum. Oznacza to nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Przestrzeń przyjazną pieszym dzięki nowym chodnikom, a także uporządkowanie parkowania z jednoczesnym uspokojeniem ruchu.

Obecnie śródmieście Gdyni poddawane jest znaczącym zmianom. Niedawno rozpoczęte prace przy przebudowie ul. Starowiejskiej i Abrahama, budowa trzeciego i tym samym ostatniego etapu Parku Centralnego czy przygotowywane wzbogacenie małej architektury na uwielbianym Bulwarze Nadmorskim zmienią charakter bardzo popularnych miejsc w naszym mieście. To działania, których ostateczny efekt będzie efektem synergii szeregu działań inwestycyjnych i zmieniających nawyki i postrzeganie przestrzeni w ścisłym centrum miasta. Do takich zaliczają się przygotowywane zmiany ulic Żwirki i Wigury, a także Obrońców Wybrzeża.

Zmiany w ostatnim roku to m.in. wdrożenie bez emisyjnego taboru elektrobusów, zachęta w postaci dotacji na zakup rowerów elektrycznych czy realizacja nowych buspasów. Wśród zmian infrastrukturalnych wewnątrz dzielnic kluczowe znaczenie będzie miała zieleń.

Zmiany, które czekają dwie ulice, poza nowymi nasadzeniami zieleni to m.in.:

  • przebudowa pasów jezdni do dwóch (jednym w każdym kierunku) o szerokości 2,75 m,
  • stworzenie chodników o szerokości od 2,6 m do 4 m,
  • odkrycie w ciągu historycznym ul. Abrahama kamiennej kostki, natomiast przejścia dla pieszych przez będą wykonane z kostki kamiennej ciętej, płomieniowanej – przyjaznej zarówno pieszym jak i osobom z niepełnosprawnością, zgodnie ze Standardami Dostępności.

Przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Świętojańskiej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i zbudowane z nawierzchni chodnikowej dla podkreślenia pierwszeństwa pieszych. W wyznaczonych miejscach wykonane zostaną zatoki do parkowania równoległego. Zatoki wyznaczono z aktualnej jezdni, chodniki będą wolne od wystających fragmentów zaparkowanych pojazdów i wysiadanie będzie wygodniejsze.

Ruch rowerowy na obu ulicach będzie odbywał się w ruchu ogólnym – po jezdni. Zaprojektowano wygodne i bezpieczne zjazdy z istniejących ciągów rowerowych wzdłuż ul. Władysława IV. Przestrzeń zostanie wzbogacona o szereg ławek i przestrzeni do odpoczynku. Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.

Oprac. Mateusz Kalinowski