SP49 – Migający uczniowie z nagrodą

0
342

„Projektanci edukacji” to konkurs, który organizuje wydawnictwo Nowa Era. Spośród ponad 400 projektów nagrodzono 75. W tym ten przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 49.

“Segreguję odpady – migam, ale się nie migam!” to projekt uczniów z czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, który został nagrodzony w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”, organizowanego przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era. Laureaci otrzymają grant finansowy, wspierający realizację zgłoszonego przez dzieci pomysłu. Cały czas walczą też o kolejną nagrodę, bowiem w drugim etapie konkursu wyłonieni zostaną kolejni zwycięzcy.

Celem projektu jest przygotowanie materiałów informacyjnych na temat segregacji odpadów w postaci plakatów oraz filmów instruktażowych w polskim języku migowym. Efektem działań będzie znajomość segregacji odpadów przez uczniów klasy czwartej, innych uczniów szkoły oraz rozpropagowanie stworzonych materiałów innym placówkom dla dzieci z wadą słuchu. Pracę dzieci koordynuje nauczycielka Małgorzata Onasch z SP 49.

Już w lutym uczniowie na lekcjach przyrody poznają zasady segregacji odpadów, a na zajęciach plastycznych przygotują plakaty informacyjne. Na zajęciach technicznych będą miały miejsce ekowarsztaty, na których dzieci będą dawać rzeczom drugie życie. Natomiast w marcu uczniowie wraz z nauczycielem języka polskiego przygotują scenariusze filmików oraz skonsultują z tłumaczem języka migowego planowane treści. Realizacja filmów nastąpi już w kwietniu. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie konkursowej.

Pomysł uczniów z Gdyni znalazł się wśród 60 projektów nagrodzonych przez jury. W tym roku rywalizowali ze sobą uczniowie z 419 szkół. Dodatkowe 15 grantów powędruje do uczniowskich grup projektowych, które wygrały w ogólnopolskim głosowaniu internautów – oddano w nim ponad 142 tysiące głosów! Łączna pula nagród finansowych w pierwszym etapie wyniosła 75.000 zł.

Obecnie trwa 2. etap konkursu “Projektanci edukacji”, w którym będzie oceniany sposób realizacji zgłoszonych wcześniej pomysłów. Mogą wziąć w nim udział nie tylko uczniowskie zespoły projektowe nagrodzone grantami finansowymi w 1 etapie konkursu, ale także wszyscy pozostali uczestnicy 12. edycji konkursu. Na realizację projektów i przedstawienie wyników jury konkursowemu, uczniowie i nauczyciele mają czas do 20 kwietnia tego roku. 18 maja jury ogłosi zwycięzców 2 etapu konkursu i przyzna im 5 Złotych Grantów po 2.000 zł każdy, ufundowanych przez organizatora konkursu – wydawnictwo Nowa Era.

Dodatkowo spośród uczestników drugiego etapu konkursu miesięcznik Focus i serwis Focus.pl wybiorą jeden najlepszy według nich projekt. Redakcja przeprowadzi wywiad z członkami zwycięskiego zespołu i zaprezentuje ich projekt w specjalnym materiale opublikowanym na łamach miesięcznika Focus.

Więcej informacji o tym konkursie czy zgłoszonych projektach, można znaleźć na stronie internetowej www.projektanciedukacji.pl

Oprac. Martyna Rodzik