Sieć dla młodzieży

0
812

Zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem to główne cele Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku.

Gdynia jest jednym z jego partnerów. We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” przy ul. Kartuskiej odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty dla uczestników przedsięwzięcia.

Realizatorzy chcą przez najbliższe półtora roku wspierać władze w rozwijaniu współpracy z młodzieżą. Każda uczestnicząca w nim jednostka samorządu terytorialnego określi, w jakich dziedzinach jest w stanie włączyć młodzież do współdecydowania. Mogą to być np. procesy konsultacyjne, w których z myślą o młodzieży zostaną wykorzystane specjalne narzędzia czy sposoby pracy. Dzięki temu cały proces może zyskać walor edukacyjny.

W zebraniu informacji o tym, jak w samorządach w praktyce wygląda włączanie młodzieży w decydowanie o mieście, pomóc mają m.in. specjalne badania ankietowe. Zostaną przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz stworzony na Politechnice Gdańskiej. Z kolei wymianie doświadczeń i dobrych praktyk posłużą międzynarodowe warsztaty, które 21 i 22 września odbędą się w „Wymiennikowni” na gdyńskiej Chyloni. Po nich przyjdzie czas na serię tzw. okrągłych stołów. Raz na trzy miesiące młodzi ludzie będą mogli spotkać się z politykami czy osobami decyzyjnymi, które pracują np. w stowarzyszeniach lub fundacjach i porozmawiać na określony temat (np. sport, kultura, zdrowie).

Projekt zakłada też stworzenie w każdym mieście sieci podmiotów zaangażowanych w pracę młodzieży. Byłoby to swego rodzaju forum przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, na którym dyskutowano by najważniejsze rozwiązania i wymieniano doświadczenia. Podobnie będzie w przypadku organizacji młodzieżowych pracujących dla młodzieży i z młodzieżą. Ważnym ogniwem mają tu być młodzieżowe rady miast.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Witek Olejarz