Ruszyła budowa wiaduktu nad ulicą Pucką

0
513

Na ul. Puckiej powstaje 185-metrowy wiadukt drogowy. Całość będzie kosztować miasto dokładnie 78 970 302 złotych brutto. Prace mają zakończyć się w listopadzie 2024 roku.

W ramach inwestycji powstaje wiadukt drogowy na ul. Puckiej o długości 185 metrów i szerokości 18,15 metra, który ma prowadzić nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Znajdą się tam dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi i oświetlony. Czekając na rozpoczęcie budowy, zadbaliśmy o otoczenie inwestycji. Ulica Przemyskowa zyskała nowy chodnik.

Roboty budowlane przewidują także całkowitą likwidację przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę i dostosowanie sieci istniejących i zaprojektowanych dróg w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Ponadto przewidziana jest budowa obiektów inżynierskich na ul. Puckiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych oraz oświetlenia drogowego.

Obiekt powstaje dzięki umowie między PKP PLK a Gdynią, podpisanej jesienią 2019 r. Dokument zobowiązał kolejarzy do sfinansowania budowy wiaduktu. I tak się stało. Spółka PKP pokrywa koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego. Miasto zaś finansuje budowę pozostałej części infrastruktury, w tym elementów drogowych. Chodzi o jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, murki oporowe. Z budżetu miasta będą wypłacone również odszkodowania dla właścicieli tych nieruchomości, które będą musiały zostać wyburzone. Koszty nadzoru inwestorskiego poniosą w równej części koleje i miasto.
Za zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu jest odpowiedzialna firma Strabag, która wygrała w rozstrzygniętym wcześniej przetargu.
Prace zakończą się w listopadzie przyszłego roku.

W związku z budową wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port w ciągu ulicy Puckiej w Gdyni wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Puckiej w okolicy przejazdu kolejowego. W ramach pierwszego etapu prace są realizowane przy miejscowym zawężeniu chodnika i jezdni w rejonie prowadzonych prac.

Oprac. Karol Molęda