Rusza rekrutacja do szkół średnich

0
212

W maju rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich. W Gdyni w tym roku ósme klasy kończyć będzie 1169 ósmoklasistów.

Na absolwentów szkół podstawowych czekają miejsca w 60 oddziałach, które zostaną utworzone w liceach i technikach. Zainteresowanie gdyńskimi szkołami średnimi jest ogromne – co trzeci kandydat nie jest mieszkańcem gminy.

W tym roku szkolnym ósmoklasistów jest niewielu – to wynik reform sprzed dziewięciu lat, kiedy do szkoły poszły dwa roczniki. Miejsc, w klasach, które są planowane w szkołach średnich jest więcej, ponieważ od lat już o przyjęcie do gdyńskich placówek ubiega się również młodzież z sąsiednich gmin.

W nachodzącym roku w większości gdyńskich liceów planowane są po 3, bądź 4 klasy pierwsze, wyjątkiem jest VII LO, w którym będą dwie klasy. Tylko w jednym III Liceum Ogólnokształcącym można się uczyć w klasie kończącej się międzynarodową maturą. Dwa: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi kształcą w systemie dwujęzycznym, „Dwójka” w klasie z językiem francuskim, „Czternastka” angielskim. Równocześnie tylko II Liceum oferuje naukę w klasach o profilu prawniczym. V Liceum Ogólnokształcące jako jedyne oferuje klasę dla przyszłych policjantów. W VII i X Liceach Ogólnokształcących będą w tym roku klasy o profilu psychologicznym, a IX Liceum Ogólnokształcące ma klasy teatralne i filmowe.

W Gdyni działa również Liceum dla Dzieci Niedosłyszących oraz Liceum Specjalne. Jeżeli chodzi o szkoły technikalne, to najwięcej, bo aż sześć oddziałów jest planowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1, które kształci między innymi przyszłych mechaników lotniczych. W tej szkole zostanie w tym roku uruchomiony nabór do kształcenia w nowych zawodach – monter systemów rurociągowych na poziomie szkoły branżowej oraz technik transportu drogowego i technik spawalnictwa w technikum. W Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 można się kształcić między innymi w zawodzie kominiarza i tapicera.

Z kolei Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zaprasza na nowy profil technik programista, gdzie kształcenie odbywać się będzie w systemie dwujęzycznym.

Rekrutacja do szkół średnich rozpoczyna się w tym roku 15 maja, a zakończy się w sierpniu.

Oprac. Małgorzata Trasna