Rozpoczęcie roku szkolnego

0
443

Początek września to miesiąc, w którym pora pożegnać wakacje i przywitać nowy rok szkolny.

Dla uczniów to czas nowych wyzwań i możliwości, spotkań z kolegami i zdobywania niezbędnej wiedzy. Dla kadry pedagogicznej – okres wytężonej pracy i dbania o rozwój kolejnych pokoleń. Nowy rok szkolny 2022/2023 będzie rokiem pełnym wyzwań.

W tym roku naukę podejmie w naszych placówkach edukacyjnych około 26 tysięcy młodych ludzi: około 16 tysięcy w podstawówkach, 6 tysięcy w przedszkolach, 830 w zerówkach, ponad 3 tysiące w szkołach średnich. W tych ostatnich w związku z efektem reformy edukacji sprzed kilku laty podejmie naukę tzw. „półtora rocznika”, łącznie przygotowano dla nich 92 oddziały. Łącznie nauka rozpocznie się w 1238 oddziałach. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8.

Bartosz Bartoszewicz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Jesteśmy przygotowani na to, aby pierwszego września przywitać ponad 26 tysięcy najmłodszych mieszkańców Gdyni, czyli dzieci i młodzież, ale też ponad 4 tysiące nauczycieli, którzy są zaangażowani w proces edukacyjny w Gdyni. Jesteśmy przygotowani pod względem merytorycznym, remontowym i inwestycyjnym – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W naszych szkołach gości ponad 2200 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Z tego 1664 osoby to młodzi uchodźcy, w przedszkolach jest to 247 dzieci. W tym roku dodatkowo pomogą im w integracji i aklimatyzacji psychologowie oraz asystenci kulturowi. Ich praca będzie kierowana do wszystkich dzieci, niezależnie od narodowości – tak, aby zaspokoić potrzeby integracji. Dodatkowym wyzwaniem będzie zachęcenie do podjęcia nauki dzieci uchodźców, którzy w żaden sposób tej edukacji w Polsce nie podjęli. Temu ma służyć kampania promocyjna, która zostanie przez miasto uruchomiona.

 

Rok wyzwań

Wyjaśnijmy, że ten rok szkolny od początku określany jest rokiem pełnym wyzwań. Końcówka wakacji okazała się wyjątkowym okresem dla całego środowiska edukacyjnego. Do ostatnich chwil trwa praca nad przygotowywaniem dodatkowych oddziałów w podstawówkach, łączeniem ich i zmianami spowodowanymi niezwykle wysokim ruchem migracyjnym i emigracyjnym uchodźców. Jedni do naszych szkół wciąż się zapisują, inni rezygnują. Udało się też stworzyć kolejny oddział dla gdynian w szkole średniej. Dodajmy, że w przyszłym roku w procesie rekrutacji do szkół średnich zostaną stworzone nowe kryteria pozwalające na zaspakajanie potrzeb edukacyjnych przede wszystkim młodych mieszkańców Gdyni.

Na chwilę obecną w gdyńskich placówkach zatrudnionych jest 4433 nauczycieli – 2619 nauczycieli w szkołach podstawowych oraz 1814 nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych. W Gdyni na dzień 23 sierpnia br. zgodnie z danymi z Kuratorium Oświaty w Gdańsku było 90 ofert pracy w tym: 30 wakatów 9 i mniej godzin, 10 wakatów od 10 do 17 godzin, 36 wakatów 18 i więcej godzin, 2 zastępstwa 9 i mniej godziny, 3 zastępstwa od 10 do 17 godzin i 9 zastępstw 18 i więcej godzin.

Dzieci i młodzież wezmą udział w 19 projektach edukacyjnych, których część podniesie również kompetencje nauczycieli, a nawet poprawi dostępność szkół dla osób z niepełnosprawnościami. Do tego czeka na nich wiele aktywności sportowych, jak wracający w pełnym wymiarze sport szkolny czyli międzyszkolne rozgrywki. Realizujemy projekt zakupu laptopów dla młodych z rodzin popegerowskich, a także w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi projekty z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym.

Inwestycje w szkołach

Wakacje dla naszych najmłodszych mieszkańców są okazją do wypoczynku, jednak w szkołach w tym czasie praca wre. Wykonaliśmy 49 remontów, niektóre rozpoczynające się drobną awarią kończyły się znacznie większym zakresem niezbędnych prac. Wiele z nich poprawiało standard nauki i nauczania – dla nas drobiazgi, jak np. stan sanitariatów w szkołach, dla dzieci i młodzieży stają się ważnym aspektem, który powoduje, że młodzi po prostu w szkołach czują się lepiej.

Trwają też trzy duże zadania inwestycyjne. Nowe skrzydła zyskują Szkoła Podstawowa nr 48 na Jowisza oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Microsoft Showcase School. Termin zakończenia prac przypada na koniec listopada i faktycznie budowy są wysoko zaawansowane. Trzecim zadaniem jest termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV.

Pięknieją również szkolne obiekty sportowe, a to za sprawą Gdyńskiego Centrum Sportu. W przypadku siedmiu inwestycji – w trzech wyłoniono już wykonawców, i jeżeli na drodze nie staną nieprzewidziane okoliczności, prace zakończą się do końca 2022 roku. W przypadku czterech trwają postępowania przetargowe, i jeżeli tylko uda się wyłonić wykonawców, też możemy spodziewać się na tych obiektach kolejnych prac.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Małgorzata Trasna