Orłowo: Rowerem wzdłuż ul. Wielkopolskiej

0
219

Zakończył się etap projektowania jednego z najtrudniejszych fragmentów brakującej infrastruktury rowerowej Gdyni – czyli orłowskiego odcinka ulicy Wielkopolskiej.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zlecił zaprojektowanie kilometrowej nowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej wybranej w przetargu firmie. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej. Projekt zakłada również wygospodarowanie miejsca pod nowe nasadzenia drzew i zieleni. Nowa droga rowerowa zgodnie z projektem będzie przebiegać po tej samej stronie jezdni co już istniejąca droga rowerowa wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu oraz uwzględniono istniejącą infrastrukturę. Jadąc szybciej w dół rowerzyści będą poruszać się po wydzielonej drodze rowerowej, jadąc wolniej pod górę – po ciągu pieszo-rowerowym.

Projekt nie tylko zakłada nowe nasadzenia, ale również został tak przemyślany, aby nie kolidować z istniejącym drzewostanem. Trasa została tak zaprojektowana, aby nie wycinać drzew, a wykorzystać je do rozdzielenia kierunków jazdy.

Nowa droga rowerowa stanowi ostatni brakujący element połączenia rowerowego Karwin, Dąbrowy i Wielkiego Kacka z Orłowem i centrum miasta. Po znalezieniu źródła finansowania, rozpocznie się kolejny etap – czyli realizacja. Inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

Oprac. Karol Molęda